2023 Yol ve Yemek İstisna Tutarları

Yazan Editör

Türkiye’de günlük yemek ücreti istisnası, işveren tarafından çalışanlarına verilen günlük yemek ücreti olarak adlandırılan bir miktarın vergilendirilmemesi anlamına gelir. Bu istisna, çalışanların günlük yemek giderlerinin karşılanması amacıyla verilen miktarlar için geçerlidir.

Günlük yemek ücreti istisnası, yıllık beyanname sistemi kapsamında vergi beyannamelerinde dikkate alınmayan bir miktar olarak değerlendirilir. Bu nedenle, çalışanlar bu miktarı vergi beyannamelerinde göstermezler ve bu miktarlar vergi beyannamelerine dahil edilmez.

Günlük yemek ücreti istisnasının miktarı, her yıl Resmi Gazete yoluyla yayımlanan Resmi Gazete’de yer alan yönetmeliklerle belirlenir. Yönetmelikler, günlük yemek ücreti istisnasının miktarını belirleyen faktörleri de içermektedir.

Ayrıca, günlük yemek ücreti istisnası sadece işveren tarafından verilen miktarlar için geçerlidir ve çalışanlar tarafından kendilerine verilen yemek ücretleri vergilendirilir.

Alttaki konular hakkında daha detaylı bilgiye vergi dairesinden veya vergi danışmanlığı hizmeti veren kuruluşlardan ulaşabilirsiniz.

1.     Günlük yemek ücreti istisnasının geçerli olduğu işletmeler: İstisna, tüm işletmeler için geçerli değildir ve sadece belirli sektörlerdeki işletmeler bu istisnadan yararlanabilir.

2.     İstisna miktarı: Günlük yemek ücreti istisnasının miktarı, her yıl Resmi Gazete yoluyla yayımlanan Resmi Gazetede yer alan yönetmeliklerle belirlenir ve farklı sektörler için farklı miktarlar belirlenebilir.

3.     Vergi beyannamesi: Günlük yemek ücreti istisnası vergi beyannamelerinde gösterilmez ve vergi beyannamelerine dahil edilmez.

4.     İstisnadan yararlanma koşulları: Günlük yemek ücreti istisnasından yararlanmak için çalışanların belirli şartları yerine getirmeleri gerekir. Bu şartlar, yönetmeliklerde belirtilmiştir.

5.     Diğer vergiler: Günlük yemek ücreti istisnası vergiler dışında diğer vergiler (SSK, İşsizlik Sigortası vb.) için geçerli değildir.

Günlük Yemek Ücreti İstisnasından Nasıl Yararlanılır?

Günlük yemek ücreti istisnasından yararlanma adımları:

İlgili işletmenin istisnadan yararlanabildiğini doğrulamak: Günlük yemek ücreti istisnası sadece belirli sektörlerdeki işletmeler için geçerlidir. İşletmenin bu sektörlerden biri olup olmadığını vergi dairesinden veya vergi danışmanlığı hizmeti veren kuruluşlardan öğrenin.

İstisna miktarını öğrenmek: İstisna miktarı her yıl Resmi Gazete yoluyla yayımlanan Resmi Gazetede yer alan yönetmeliklerle belirlenir. Yönetmeliklerden istisna miktarını öğrenin.

İstisnadan yararlanma şartlarını incelemek: Günlük yemek ücreti istisnasından yararlanmak için çalışanların belirli şartları yerine getirmeleri gerekir. Bu şartlar, yönetmeliklerde belirtilmiştir.

İstisna uygulamak: İstisna miktarını işletmenin çalışanlarına yemek ücreti olarak ödeyin. İstisna miktarı vergi beyannamelerinde gösterilmez ve vergi beyannamelerine dahil edilmez.

Diğer vergileri de hesaplamak: Günlük yemek ücreti istisnası vergiler dışında diğer vergiler (SSK, İşsizlik Sigortası vb.) için geçerli değildir. Bu vergileri ayrıca hesaplayıp ödemelisiniz.

Bu adımlar doğru bir şekilde izlendiğinde, işletmeler günlük yemek ücreti istisnasından yararlanabilirler. Vergi dairesinden veya vergi danışmanlığı hizmeti veren kuruluşlardan destek alabilirsiniz.

Alttaki ek bilgiler, günlük yemek ücreti istisnası konusunda daha detaylı bir anlayış kazanmanıza yardımcı olabilir.

1.     Uygulama sınırlamaları: Günlük yemek ücreti istisnası sadece çalışanlar için geçerlidir ve çalışanların belirli şartları yerine getirmeleri gerekir. İstisnadan yararlanma şartları yönetmeliklerde belirtilmiştir.

2.     İstisna miktarının belirlenmesi: İstisna miktarı her yıl yönetmeliklerle belirlenir ve yönetmeliklerin yayımlandığı Resmi Gazetede yer alır.

3.     Vergi dışında diğer yükümlülükler: Günlük yemek ücreti istisnası vergiler dışında diğer yükümlülükler (SSK, İşsizlik Sigortası vb.) için geçerli değildir ve bu yükümlülükler ayrıca hesaplanıp ödenmelidir.

4.     Destek ve danışmanlık: Vergi dairesinden veya vergi danışmanlığı hizmeti veren kuruluşlardan destek ve danışmanlık alabilirsiniz. Bu hizmetlerle ilgili detaylı bilgi almak için, vergi dairesine veya vergi danışmanlığı hizmeti veren kuruluşlara başvurabilirsiniz.

2023 Günlük Yemek Ücreti İstisnası Ne Oldu?

2023 yılında günlük yemek ücreti istisnası 118,80 TL olarak açıklandı. 2022 yılında 51 TL olan günlük yemek bedeli %115,69 oranında artırarak 110 TL’ye yükselti ve %8 KDV dahil 118,80 TL oldu. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle geçerli olacak.

Günlük Yol Ücreti İstisnası Nedir?

Türkiye’deki günlük yol ücreti istisnası, bir çalışanın işyerinden evine veya işyerinin belirlenmiş bir yerine gitmek için kullandığı araçların harcamasının vergi dışı bırakılmasıdır. Bunun için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekir:

1.     İşveren tarafından sağlanan araç

2.     İş yerinde kullanılan veya işyerinin belirlenmiş bir yerinde bulunan araç

3.     İş yerinden evine gitmek veya iş yerinin belirlenmiş bir yerine gitmek için kullanılan araç.

Günlük yol ücreti istisnası, Türkiye’de vergi düzenlemeleri kapsamında vergi dışı bırakılan bir miktardır. Bu istisna, işveren tarafından sağlanan veya iş yerinde kullanılan veya işyerinin belirlenmiş bir yerinde bulunan araçların harcamasını kapsar. İşçinin işyerinden evine veya işyerinin belirlenmiş bir yerine gitmek için kullandığı araçlar da bu istisna kapsamında yer alır. Bu istisna, 30.12.2022 tarihli ve 32059 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan karar ile işçiye vergi indirimi olarak uygulanır.

Günlük yol ücreti istisnası miktarı her yıl belirlenen bir oranla değişebilir ve vergi düzenlemelerine göre değişebilir.

Günlük Yol İstisnasından Nasıl Yararlanılır?

Günlük yol ücreti istisnasından yararlanmak için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir:

1.     İşveren ile anlaşma: İşveren, işçinin günlük yol ücreti istisnasından yararlanmasını onaylamalı ve işçinin maaşından bu miktarı düşmeli veya işçinin vergi beyannamesinde göstermelidir.

2.     Günlük yol ücreti istisnası miktarının belirlenmesi: Günlük yol ücreti istisnası miktarı her yıl belirlenen bir oranla değişebilir ve vergi düzenlemelerine göre değişebilir. Lütfen en güncel vergi düzenlemelerini kontrol edin veya vergi danışmanına başvurun.

3.     Vergi beyannamesi hazırlanması: İşçi tarafından vergi beyannamesinde, günlük yol ücreti istisnası miktarı gösterilmeli ve vergi indirimi yapılmalıdır.

4.     Vergi müfettişliği: Vergi beyannamesi ve günlük yol ücreti istisnası miktarı vergi müfettişliği tarafından incelenebilir ve gerektiğinde düzeltmeler yapılabilir.

Günlük yol ücreti istisnasından yararlanmak, vergi indirimi ve vergi yükünün azaltılması açısından faydalıdır. İşçinin işyerinden evine veya işyerinin belirlenmiş bir yere gitmek için kullandığı araçlar da bu istisna kapsamında yer alır.

Ayrıca, işveren tarafından sağlanan veya iş yerinde kullanılan araçlar için de günlük yol ücreti istisnası uygulanabilir. Bu durumda, işveren vergi indirimi yapabilir veya işçinin vergi beyannamesinde gösterilerek vergi indirimi yapılabilir.

Vergi beyannamesi hazırlanması ve vergi müfettişliği tarafından incelenebilir, gerektiğinde düzeltmeler yapılabilir. Vergi beyannamesinde doğru ve eksiksiz bilgi verilmesi önemlidir.

Ayrıca, vergi yükünün azaltılması amacıyla diğer vergi istisnaları da dikkate alınabilir.

2023 Yol İstisnası Ücretleri Ne Oldu?

2023 yılında yol istisnası ücretleri 56,00 TL olarak belirlendi. Bu tutar, 30.12.2022 tarihli ve 32059 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesinin 1. fıkrasının (10) numaralı bendinde belirtilmiştir. İşverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin yol yardımı istisnası tutarı 56,00 TL olarak uygulanmaktadır. (*)

Ödeme YardımıÖdeme ŞekliİstisnaTutar
Yol YardımıNakitGelir vergisi ve SGK istisnası yokİstisna yok
Yol YardımıUlaşım Kartı ile ödeme (ayni yardım)SGK muafiyeti, gelir vergisi istisnası56 TL (Gelir vergisi istisnası- günlük)
Yemek ÜcretiKart / kupon veya nakdiGelir vergisi muafiyeti, bordroya yansımaz110 TL + KDV
Yemek ÜcretiKart / kupon veya nakdiSGK muafiyeti, bordroya yansımaz79,80 TL

*https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221230M2-13.htm

2023 yılı gelir vergisi dilimlerini görmek için tıklayınız.

Bu Yazılar Da İlginizi Çekebilir

Yorum bırakın

* Bu formu kullanarak, verilerinizin bu web sitesi tarafından saklanmasını ve işlenmesini kabul etmiş olursunuz.