6111 Sayılı İstihdam Teşviki

Yazan Nur Yavuzyılmaz

Prim teşviki 13.02.2011’de onaylanmış olan 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 74. maddesiyle 4447 sayılı kanuna eklenen geçici 10. madde ile tekrar düzenlemesi gerçekleştirilmiştir. Bu düzenleme ile teşvikten yararlanma süresi 31.12.2025 tarihine kadar uzatılmış olup cumhurbaşkanı uygulama süresini  31.12.2026 tarihine kadar uzatabilme yetkisine sahiptir. 

Genç, kadın ve mesleki belge sahibi kişilerin istihdamına yönelik bu teşvikten yararlanmanın da belirli şartları vardır. Özel sektörde bulunan işverenlere 01.03.2011 ile 31.12.2023 arasında işe aldıkları sigortalılar adına sigorta primine esas kazançları aracılığıyla hesaplanan sigorta primi işveren payı tamamının işsizlik sigortası fonundan karşılanmasına imkan tanınmıştır. 

SGK Prim Desteğinin Faydaları

SGK prim desteği pek çok avantajı da beraberinde getirmektedir; hem işverenlere hem de çalışanlara artılar sağlamaktadır. Bunlardan bir kısmı aşağıda olduğu gibi maddeler halinde tek tek ele alınabilir.

  • İstihdamın Artırılması

SGK teşvikleri işveren konumunda olanları yeni işçi alımı gerçekleştirmeye teşvik edebilmektedir. İşverenler teşviklerden faydalanarak yeni personel alabilmekte ya da mevcut olanları daha uzun süreli istihdam edebilmektedir.

  • Mali Yüklerin Azaltılması

SGK prim desteği avantajları arasında mali yüklerin azaltılması da yer almaktadır. Bu teşvikler ile SGK primlerinin getirdiği mali yükler azaltılabilir. Böylece, işverenlere ekonomik olarak rahatlatıcı etkide bulunarak, rekabetçi olmalarına olanak tanır. 

  • İşsizlikle Mücadele

İşsizlik Sigortası Prim Teşviki tarzı teşvikler işveren konumunda olanları kadınlar veya gençler gibi özel grupları işe alma konusuna teşvik edebilmektedir. Mesleki belge sahibi kişiler de bu teşvikle istihdam edilebilmektedir. Böylece işsizlik oranlarına da yardımcı olmaktadır. 

  • Sosyal Güvencenin Artırılması

SGK prim desteğinin avantajları arasında sosyal güvencenin artırılması da yer almaktadır. Zira işverenlerin işçilere daha iyi sosyal güvenceler sağlamasına olanak tanımaktadır. Personeller emeklilik, iş kazaları veya hastalık tarzı risklere yönelik daha iyi korunabilmektedir. 

  • Yatırım ve Ekonomik Büyümenin Teşvik Edilmesi

SGK prim desteği avantajları arasında yatırım ve ekonomik büyümeyi desteklemesi de vardır. Bazı bölgelerde yatırımı teşvik eden SGK teşvikleri ekonomik büyümeyi destekleyerek; bölgeler arasında dengeli bir kalkınma sağlamaktadır.

  • İş Kazalarının Önlenmesi

İş kazalarını önlemeye yönelik işveren konumunda olanların alacağı teşvik ve tedbirler, ilgili iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği standartlarını iyileştirmede katkıda bulunabilmektedir. Bu bakımdan SGK teşvikleri pek çok avantaj taşımaktadır. 

2025’e Kadar Uzatılmasının Önemi

6111 sayılı teşvikin 2025’e kadar uzatılması, istihdama katkısının sürekliliği açısından son derece önemlidir. Bu uzatma, işverenlere ve işçilere istikrarlı bir istihdam ortamı sağlayarak ekonomik büyüme ve sosyal refahın sürdürülebilirliğine katkıda bulunur.

Bu uzatma sayesinde işverenler, belirli bir süre boyunca teşvikten faydalanma imkanına sahip olacaklarından, yeni işçi alımı yapma konusunda daha istekli olabilir. Bu da, işsizlik oranlarının düşmesine ve istihdamın artmasına katkıda bulunabilir. Ayrıca, işverenlerin maliyetlerini azaltmalarına ve rekabet güçlerini artırmalarına olanak tanır.

Başvuru Süreci ve Teşvik Yönetimi

6111 Sayılı Teşvik için başvuru süreci İNKA İnsan Kaynakları tarafından başarılı bir şekilde yürütülmektedir.  SGK Prim teşvikleri üzerine uzmanlaşmış ekipler ile tüm süreç verimli ve profesyonel bir şekilde yönetilir.  

Eğer 6111 sayılı teşvik başvurusu yapmak ya da bunun hakkında bilgi almak istiyorsanız, İNKA İnsan Kaynakları bu süreç boyunca size yardımcı olmaktadır. 

Size bu kapsamda yazılımımız üzerinden sunduğumuz hizmetlerden faydalanmayı düşünüyorsanız tek yapmanız gereken bizimle iletişime geçmektir. Alanında uzman ekiplerimiz sürecin ilk adımından son adımına kadar size yardımcı olmaktadır. Süreç hakkında gereken bilgiler verildiği gibi yönetimi de uzman ekipler tarafından yapılmaktadır. 

İNKA İnsan Kaynakları ile Doğru Kadro ve Verimli Süreç

İş yerinize ya da firmanıza en uygun personelleri bulmak istiyorsanız, İNKA İnsan Kaynakları bu süreci başarılı bir şekilde yürütmenize olanak tanımaktadır. Alanlarında profesyonel olarak çalışan firmamız, maliyet avantajlarından en üst seviyede yararlanmanıza olanak tanımaktadır.

Bu Yazılar Da İlginizi Çekebilir

Yorum bırakın

* Bu formu kullanarak, verilerinizin bu web sitesi tarafından saklanmasını ve işlenmesini kabul etmiş olursunuz.