7346 Sayılı Bazı Kanunlarda Yapılan Değişiklikler

Yazan Editör

Resmi Gazete’de yayımlanan 25.12.2021 tarihli ve 31700 sayılı 7346 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılarak bir çok alanda değişiklik yapıldı.

7346 Sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeler;

  • İşyerlerinde staj veya tamamlayıcı eğitim gören ve kalfalık yeterliğini kazanan Mesleki Eğitim Merkezi 12’nci sınıf öğrencilerine asgari ücret net tutarının %50’sinden daha az ücret ödenmeyecektir.
  • Ustalık yeterliğini kazanmış olanlar mesleklerinde en az 10 yıl çalıştıklarını belgelendirdikleri takdirde Bakanlık tarafından açılacak iş pedagojisi kursu sınavına doğrudan katılabilecek ve başarılı olanlara usta öğreticilik belgesi verilecektir.
  • 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar uygulanmak üzere aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere yapılacak ödemeler asgari ücretin net tutarının %30’undan, kalfalık yeterliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12’nci sınıf öğrencilerine yapılacak ödemeler asgari ücret net tutarının %50’sinden az olamayacaktır.
  • Mesleki eğitim merkezi programı dışındaki okul ve kurumlarda öğrenim gören öğrencilere ödenebilecek en az ücretin; 20’den az personel çalıştıran işletmeler için 2/3’si, 20 ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için 1/3’ü; mesleki eğitim merkezi programına devam eden öğrencilere ödenebilecek en az ücretin ise tamamı İşsizlik Sigortası Kanunu için ayrılan tutarlar üzerinden devlet katkısı olarak ödenecektir. Bu kapsamda yapılacak ödemeleri 10 eğitim ve öğretim yılına kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.
  • Staj yapacak işletme bulunamaması nedeniyle stajını okulda yapan ortaöğretim öğrencileri ile öğretim programı gereği staj yapmak zorunda olmayan yükseköğretim öğrencilerinin yaptıkları stajlar bu destek kapsamı dışındadır.
  • Kamu kurum ve kuruluşlarına devlet katkısı ödenmeyecektir.
  • Ayrıca 2021-2022 eğitim ve öğretim yılından önceki döneme ilişkin geçmişe dönük olarak herhangi bir ücret veya devlet katkısı ödemesi yapılmayacaktır.

İlgili madde 06.09.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

  • Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde yürütülen faaliyetler (5746) ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu (4691) kapsamında bölge sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin, merkezler ve bölge dışında geçirilebilecek sürelere ilişkin olarak Cumhurbaşkanı’na verilen %50 artırma yetkisi %75’e çıkarılmıştır. Ayrıca ilgili oran, tekrar eski orana kadar indirilebilecektir.

İlgili kanun maddeleri 12.10.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

  • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Ek Madde 20 eklenmiştir. Buna göre herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlardan Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti ve Yeşilay Vakfında görev alanların aylıkları kesilmeyecektir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Kurum tarafından fazla veya yersiz olarak yapılan ödemeler için borç çıkarılmayacak, çıkarılmış borçların ödenmemiş olan kısımları terkin edilecektir. Tahsil edilmiş tutarlar iade ve mahsup edilmeyecektir. Bu fıkra hükümlerinin uygulanması sebebiyle geçmişe dönük aylık, aylık farkı ve bayram ikramiyesi ödenmeyecektir.

7346 Sayılı Kanun’u okumak için aşağıda belirtmiş olduğumuz linki ziyaret edebilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211225-1.htm

Bu Yazılar Da İlginizi Çekebilir

Yorum bırakın

* Bu formu kullanarak, verilerinizin bu web sitesi tarafından saklanmasını ve işlenmesini kabul etmiş olursunuz.