Dönemsel Personel Alımını İNKA İle Kolaylaştırın

Yazan Editör

Kendine özgü avantajlara sahip olan dönemsel çalışma, şirketlerin yoğun dönemlerinde, mevcut personel sayısının yetersiz kaldığı durumlarda veya proje bazında belirli bir dönem için iş verenler tarafından tercih edilen bir çalışma şekildir. Yeni mezun olanlar, işsizlik dönemini az zararla atlatmak isteyenler, iş tecrübesi kazanmak isteyenler tarafından dönemsel çalışma daha çok tercih edilmektedir. Şirketler ise bazı durumlarda örneğin; saha satışı gibi proje bazında gerçekleşen personel ihtiyaçlarını dönemsel personel alımı yaparak giderirler. Ayrıca dönemsel çalışma şeklinden, daimi çalışma şekline geçen personel sayısının fazlalığı da, bu çalışma şeklinin şirketler tarafından bir basamak olarak kullanıldığının göstergesidir. Bir günden başlayarak daha uzun süreli çalışma dönemleri de olabilmektedir. Ülkemizde dönemsel personel alımı 90’lı yılların başlarında başlamış ve gün geçtikçe şirketler tarafından daha fazla tercih edilen bir çalışma şekli olmuştur. 4857 no’lu Türk İş Kanunu’nda dönemsel çalışma şekli ile ilgili bazı hükümler yer almaktadır. Ancak dönemsel çalışma ile ilgili bazı tanım eksiklikleri mevcuttur. Bu kanunun 9. maddesinde; “Taraflar iş sözleşmesini, kanun hükümleriyle getirilen sınırlamalar saklı kalmak koşuluyla, ihtiyaçlarına uygun türde düzenleyebilirler. İş sözleşmeleri belirli veya belirsiz süreli yapılır. Bu sözleşmeler çalışma biçimleri bakımından tam süreli veya kısmî süreli yahut deneme süreli ya da diğer türde oluşturulabilir.” denmektedir. İNKA bu mevzuat ile tam uyumlu olacak şekilde şirketlerin ihtiyaçları doğrultusunda dönemsel olarak personel temini sağlar. Bu kapsamda bütün insan kaynakları süreçlerini işe alım, bordro ve diğer bütün yasal prosedürleri mevzuata uygun bir şekilde sahip olduğu tecrübe ile gerçekleştirir.

Dönemsel Personel Alımının Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

Türkiye ve dünyada gittikçe artan, şirketler tarafından dönemsel personel çalıştırılmasının yansımalarını Avrupa Özel İstihdam Büroları Konfederasyonu tarafından yayınlanan istatistiklerde görmek mümkündür. 2013 yılı verilerine göre geçici iş ilişkisi kapsamında tam zamanlı olarak çalışan dönemsel işçi rakamları; Avrupa ülkelerinde 4 milyon, dünya genelinde ise 12.4 milyon civarında olmuştur. Avrupa Birliği ülkelerinde çalışan personellerin dönemsel personel oranı %1.6’dır. Dönemsel personelin, tüm çalışanlara oranının en fazla olduğu ülke %50 ile Hindistan’dır. İspanya’da bu oran %31, Filipinler’de%11, Meksika’da ise %10’dur. Dönemsel personel alımı dünyada gittikçe artan bir trend halini almaktadır. Esnek çalışma modelleri, şirketlerin ihtiyaçlarını karşılayabildiğinden, insan kaynakları tarafından sıkça yararlanılan bir çalışma modeli olmaktadır. Dönemsel personel çalıştırmanın sağladığı avantajları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:

Şirketlere kazandırdığı avantajlar

  • Belirli bir norm kadro oluşturulmasına gerek olmadan, dönemsel olarak personel temininin sağlanması,
  • Dönemsel personelin, işe alım süreçlerinin insan kaynakları danışma şirketleri tarafından yürütülmesi ile şirket yükünün azaltılması,

Personele kazandırdığı avantajlar

  • Yeni mezun olan gençlere iş tecrübesi kazandırması,
  • İşsizlik sürecinin, dönemsel çalışma ile az zararla atlatılması,
  • Dönemsel çalışma şeklinin, personelin daimi kadroya geçebilmesi için bir basamak olması.

Topluma kazandırdığı avantajlar

  • İşsizliğin azaltılmasına katkı sağlaması,
  • Eğitim düzeyi düşük olan bireylere iş imkanının sağlanması,
  • Mevzuata uygun bir çalışma şekli olması nedeniyle kayıt dışı ekonominin önüne geçilmesi.

Dönemsel Personel Çalıştırmanın Şirketlere ve Bireylere Etkisi

Sosyo-ekonomik dengelerin değişmesine paralel olarak, aileler ve bireyler üzerinde de değişim kaçınılmaz olmuştur. Bu değişimle birlikte yeni çalışma şekilleri meydana gelmiştir. Öğrenciler, yeni mezun olanlar ve iş arayışı sırasında bir kazanç elde etmek isteyenler için şirketlerin açtığı dönemsel personel ilanları bir fırsat olarak görülmektedir. Dönemsel çalışma öğrencilerin çoğunlukla tercih ettiği bir çalışma şekildir. Hem okuyup bir yandan da tecrübe ve kazanç elde etmek isteyen gençler için dönemsel çalışma uygundur. Yeni mezun olan gençler de tecrübe kazanmak için bu çalışma modelini tercih ederler. Edindikleri tecrübe onlara yeni iş kollarını kapısını aralar. İşsizlik döneminde olanlar ise dönemsel çalışma ile, bu geçiş sürecinde hem bir tecrübe hem de kazanç sağlamaktadır. Şirketler için de yoğun dönemlerinde ve yeni projelerde çalıştırılmak üzere eleman ihtiyacının karşılanması açısından dönemsel çalışma şekli önemli rol oynamaktadır. Ayrıca bu çalışma şekli şirketler tarafından personeli değerlendirme süreci olarak da görülmektedir. Başarılı bulunan çalışan, daimi kadroya geçiş yapabilmektedir. İNKA, yeni nesil insan kaynakları çözümleri ile şirketlerin doğum izni, yıllık izin gibi durumlarda ya da yoğun zamanlarda karşılaşacağı personel ihtiyacı sorunlarına, çözüm sunmaktadır. Dönemsel personel ihtiyaçları ve diğer insan kaynakları ihtiyaçları için İNKA ile iletişime geçebilirsiniz.

Bu Yazılar Da İlginizi Çekebilir

Yorum bırakın

* Bu formu kullanarak, verilerinizin bu web sitesi tarafından saklanmasını ve işlenmesini kabul etmiş olursunuz.