İlave İstihdam Teşviki Nedir?

Yazan Editör

Devlet destek paketleri arasında işletme faaliyetlerine katkıda bulunmayı amaçlayan teşvikler de yer alır. Teşvik paketleri kira desteği, hibeler ve düşük krediler gibi avantajları içermektedir. İlave İstihdam Teşviki ile istihdam oranının artması amaçlanmaktadır. Böylece işsiz vatandaşların vergi, ücret ya da prim masrafları devlet tarafından farklı sürelerle karşılanır. İŞKUR İlave İstihdam Teşviki için hazırlanan paketten yararlanmak için bazı koşullara yerine getirmek gerekir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın aldığı kararlara göre hem çalışanlar hem de işverenlerin uyması gereken kriterler bulunur.

İlave İstihdam Teşviki için Aranan Şartlar

İlgili destek paketi 4447 sayılı kanun kapsamında yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun geçici 19. maddesi kapsamında 2019’dan itibaren ilave istihdam teşvik uygulamaları yapılır. Bu paketten yararlanmak için pek çok koşulu karşılamak gerekir. İşverenlerin yararı söz konusu olduğunda devletin hazırladığı yardım koşullarına tam olarak uymak önemlidir. İlave İstihdam Teşviki paketinden yararlanmak isteyen çalışanların mutlaka İŞKUR’a kayıtlı işsiz statüsünde bulunması gerekmektedir. Aynı zamanda çalışanların işe alınmalarından önceki 3 ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b ve c dahilinde sigortalarının bulunmaması şartı aranır. Bu paketten yararlanmak isteyen çalışanların 1 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasında özel sektör işverenleri tarafından istihdam edilmesi beklenmektedir.

İş Yerlerinin Uyması Gereken Kriterler

İlave İstihdam Teşviki paketinden yararlanmak isteyen iş yerlerinin de bazı kriterleri karşılaması gerekmektedir. Bu açıdan devlet desteği almak isteyen iş yerleri şu özelliklere sahip olmalıdır:

  • İş yeri işveren üzerine kayıtlı olmalıdır.
  • İdari para cezası ve geçmiş sigorta primine dair gecikme zammı ya da cezası bulunmamalıdır. Bu masraflara dair borçlanma durumunun olması teşvike engel bir durumdur.
  • Taahhüt edilen sigorta primleri mutlaka yasal süre içerisinde ödenmelidir.
  • Sigortalı çalışanın işe giriş tarihinden önceki takvim yılına dair aylık hizmet ve prim belgeleri baz alınmalıdır. Çalışanın prim hizmet beyannamelerindeki ortalamaya ek olarak çalıştırılması gerekir.

İlave İstihdam Teşviki Süresi Nedir?

1 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasında istihdam edilen her bir sigortalı çalışan için 12 ay boyunca destek sağlanır. Çalışan 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük erkek, 18 yaşından büyük kadın veya İŞKUR’a kayıtlı engelli bireysel destek paketi 18 ay boyunca uygulanır. Destek tutarı sektörden sektöre farklılık gösterir. Bilişim ve imalat sektörleri için istihdam sağlanacaksa tüm primler ile gelir ve damga vergisi karşılanır. Bu masraflar toplamda 1.876,50 TL- 5.004 TL arasındadır. Diğer sektörlerde çalışan iş yerleri için ise toplamda 1.876,50 TL İlave İstihdam Teşviki yapılır. Bakanlığın belirlediği ek kurallara göre bilişim sektörü için destek paketinden yararlanacak iş yerlerini belirlemede Cumhurbaşkanı yetki sahibidir. 1 Ocak 2018 ve 31 Aralık 2022 tarihleri arasına 5510 sayılı kanun kapsamına alınan iş yerleri ve daha önce tescil sahibi olmasına rağmen ortalama sigortalı çalışan sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırmayan iş yerleri de bu destekten yararlanabilir. Aynı zamanda 1 Ocak 2018 tarihinden sonra ilk kez sigortalı olduğuna dair bildirimde bulunan çalışanlar da bildirim ayını takip eden üçüncü aydan itibaren 12-18 ay boyunca teşvik desteği alabilir. Ancak bu teşvik paketinden yararlanılırken aynı sigortalı için diğer indirim ve destek indirimlerinden yararlanılamaz.

Ekonomik destek kapsamında işverenlere vergi ve prim desteği sağlayan bu destek paketi için başvuru süresi 31 Aralık 2022’ye kadar uzatılmıştır. Gerekli koşulları karşılayan çalışanlar ve işverenler bu tarihe kadar İlave İstihdam Teşviki paketinden yararlanabilirler. Ancak bu tür teşvik paketlerinin içeriği ve kapsamı zamanla değişebilir. Yeni güncellemeler ve değişen koşullar hakkında ayrıntılı bilgi almak için alanında uzman İNKA İK ekibinin danışmanlık hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

Bu Yazılar Da İlginizi Çekebilir

Yorum bırakın

* Bu formu kullanarak, verilerinizin bu web sitesi tarafından saklanmasını ve işlenmesini kabul etmiş olursunuz.