İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?

Yazan Editör

İşletmelerin hedefledikleri amaçlara ulaşmalarında kilit nokta çalışanların verimliliğidir. İnsanların verimli çalışması, huzurlu ve uyumlu şekilde çalışmalarına bağlıdır. Stratejik insan kaynakları yönetimi bu noktada devreye girerek işletme menfaatlerini gözetirken aynı zamanda bireye yatırım yapmayı amaçlar.

İnsan Kaynakları Nedir?

İnsan kaynakları kavramı insanların acımasız koşullarda çalışmak zorunda kaldığı Sanayi Devrimi sonrası ortaya çıkmıştır. 19. yüzyıl sonlarında kurulan insan kaynakları şirketleri, işletmelerde insan kaynakları yönetimi kavramının ortaya çıkmasına öncülük etmiştir. Böylelikle Sanayi Devrimi döneminde öncelikli tutulan çalışan verimliliğinin yanına çalışanların psikolojisi de eklenmiştir. Çalışanların işlerini verimli şekilde ifade edebilmeleri için kaygılarından arınmaları, huzurlu ve uyumlu bir ortamda çalışmaları gibi kavramlar ön plana çıkmıştır.

Elbette ki çalışanların verimliliği için yalnızca mutlu olmaları yeterli değildir. Çalışan verimliliği çalışanların şirket hedeflerinden haberdar olmaları, takım çalışmalarına yatkın olmaları gibi daha birçok kritere bağlıdır. İşte insan kaynakları işletmenin hedeflerine ulaşabilmesi için bireye gerekli yatırımların yapılmasını amaçlar.

İKY Nedir?

İnsan kaynakları yönetimi denilince akla ilk olarak şirketlerin işe alma departmanları gelir. Bir firma ile ilk temasın insan kaynakları departmanı vasıtasıyla gerçekleştiği düşünülünce bu oldukça normaldir. İnsan kaynakları departmanı şirket çalışanlarıyla ilk olarak mülakat sürecinde temas kurar. İşletmenin ve ilgili pozisyonun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak bir iş ilanı hazırlanması, sonrasında başvuruların değerlendirilmesi ve adaylar arasında görev tanımına en uygun kişinin seçilmesi insan kaynakları yönetiminin bir parçasıdır.

Öte yandan insan kaynakları yönetimi işe alım sürecinden çok daha fazlasını kapsar. Çalışanların maaş bordrolarının hazırlanması, özlük haklarının düzenlenmesi, çalışma ortamlarının uygun hale getirilmesi, performanslarının değerlendirilmesi, ücretli/ücretsiz izinlerinin planlanması, ihtiyaç duydukları eğitimlerin gerçekleştirilmesi gibi birçok konu personel yönetimi kapsamında insan kaynaklarının alanına girer.

İnsan Kaynakları Yönetimi Özellikleri Nelerdir?

Etkin bir insan kaynakları yönetimi için kilit nokta işletmelerin insan kaynakları departmanlarıdır. Bu birimde görev yapan kişilerin aşağıdaki özelliklere sahip olmaları önemlidir:

  • Güçlü iletişim: Pozisyonu gereği devamlı olarak insanlarla muhatap olan bu birimdeki kişilerin iletişime açık, pozitif ve samimi olmaları önemlidir.
  • Problem çözme: Özellikle çalışan sayısının fazla olduğu işletmelerde personeller arasında ve/veya personel ile işletme arasında olumsuzluklar yaşanması kaçınılmazdır. Kararlı, pes etmeyen ve ikna kabiliyeti olan insan kaynakları personeli ile bu süreçler profesyonelce çözüme kavuşturulabilecektir.
  • Denge kurabilme: Bilindiği üzere insan kaynakları yönetiminin işletme ve çalışanlar olmak üzere iki odak noktası bulunur. İşletmenin verimliliğini arttırmak amaçlanırken aynı zamanda çalışanların mutluluğu da göz önünde bulundurulmalı, bu ikisi arasında bir denge sağlanması amaçlanmalıdır.
  • Stratejik bakış açısı: İşletmenin hedeflerine yönelik bir insan kaynakları politikası oluşturabilmek için işletmenin yaptığı işin ve piyasada bununla ilgili olarak yaşanan sıkıntıların iyi değerlendirilmesi gerekir.
  • Organizasyon becerisi: İşletmenin verimliliğini arttırmak adına gereken analizleri yapmak, sonrasında bunlardan yola çıkarak gereken eğitimleri ve organizasyonları hayata geçirmek önemlidir.

Etkili bir insan kaynakları yönetimi işletme ile çalışanlar arasında güçlü bağlar kurulması, çalışanların verimli çalışması, işletmenin hedeflerine ulaşarak devamlı olarak büyümesi gibi önemli konularda büyük katkılar sağlar. Küreselleşmeye bağlı olarak işletmeler arası rekabetin devamlı artması insan kaynakları yönetiminin önemini daha da ön plana çıkarır. Hem büyük hem de küçük işletmeler rekabete ayak uydurabilmek için etkili bir insan kaynakları yönetimine daima ihtiyaç duyar.

İNKA İnsan Kaynakları tam zamanlı ve/veya dönemsel personel seçme, SGK teşvik danışmanlığı, bordro hizmetleri ve insan kaynakları süreçleri konularında profesyonel ekibiyle her zaman yanınızda!

Bu Yazılar Da İlginizi Çekebilir

Yorum bırakın

* Bu formu kullanarak, verilerinizin bu web sitesi tarafından saklanmasını ve işlenmesini kabul etmiş olursunuz.