İşbaşı Eğitim Programı Güncellemesi 

Yazan Editör

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 03.02.2022 tarih ve 10714925 sayılı İşbaşı Eğitim Programı konulu genel yazısı yayımlanmıştır.

Düzenlenen kurs/programların daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla aşağıda yer alan durumlara ilişkin bilgi işlem altyapısına yeni kurallar eklenerek sistemsel kontroller getirilmiştir. Yapılan değişiklikler şu şekildedir:

  • 78 fiili gün olarak planlanacak programlar her halükârda izleyen yılın 30 Haziran tarihini geçmemek üzere en fazla 5 takvim ayına yayılarak planlama yapılabilecektir. Ara verme durumunda her halükârda izleyen yılın 30 Haziran tarihini geçmemek ve 78 fiili günü aşmamak üzere ara verme ayı kadar ekleme yapılmasına izin verilecektir.
  • İmalat ve bilişim mesleklerinde her halükarda izleyen yılın 30 Haziran tarihini geçmemek üzere programlar en fazla 156 fiili gün olarak planlanabilecek ve en fazla 8 takvim ayına yayılarak planlama yapılabilecektir. Ara verme durumunda her halükarda izleyen yılın 30 Haziran tarihini geçmemek ve 156 fiili günü aşmamak üzere ara verme ayı kadar ekleme yapılmasına izin verilecektir.
  • Geleceğin mesleklerinde düzenlenecek programlar her halükarda izleyen yılın 30 Haziran tarihini geçmemek üzere programlar en fazla 234 fiili gün olarak planlanabilecek ve en fazla 11 takvim ayına yayılarak planlama yapılabilecektir. Ara verme durumunda her halükarda izleyen yılın 30 Haziran tarihini geçmemek ve 234 fiili günü aşmamak üzere ara verme ayı kadar ekleme yapılmasına izin verilecektir.
  • İşbaşı eğitim programı kapsamında işlemlerin yapılabilmesi için sistemde öncelikle “yedek yönetici” tanımlaması yapılması zorunlu hale getirilmiştir.
  • İşbaşı eğitim programlarında katılımcı ekleme işlemleri programın ¼’lük süresi içerisinde olmak şartıyla yalnızca programın açıldığı ay içerisinde yapılabilecektir. Takip eden aylarda ¼’lük süre içerisinde olsa dahi aynı program için katılımcı eklenmesine onay verilmeyecektir.

Bu Yazılar Da İlginizi Çekebilir

Yorum bırakın

* Bu formu kullanarak, verilerinizin bu web sitesi tarafından saklanmasını ve işlenmesini kabul etmiş olursunuz.