5510 Sayılı Kanun’un Ek 20. Maddesi Kapsamında Prim Teşviklerinden Yararlanma Genelgesi

Yazan Editör

SGK tarafından 11.02.2022 tarihli 2022/3 sayılı 5510 Sayılı Kanun’un Ek 20. maddesi kapsamında Prim Teşviklerinden Yararlanma konulu Genelge yayımlanarak 25.12.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

7346 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 24. maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa ek 20. maddesi eklenmiştir.

Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti ve Yeşilay Vakfı’nda sigortalılar için;

 • 5510 sayılı Kanun,
 • 4447 sayılı Kanun,
 • 4857 sayılı Kanun,
 • 5746 sayılı Kanun,
 • 5225 sayılı Kanun,
 • 3294 sayılı Kanun,
 • 2828 sayılı Kanun,
 • 6331 sayılı Kanun.

Kanunlarda belirtilen şartları sağlamak kaydıyla ilgili kanunlarda yer alan prim teşviki, destek ve indirimler ile diğer kanunlarla düzenlenen/ düzenlenecek prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanılabilecektir.

5510 sayılı Kanunun ek 20. maddesinin yürürlüğe girdiği 25.12.2021 tarihinden itibaren;

 • Ayın 1’i ila 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar yönünden 2021/Aralık ayına ilişkin bildirimden (7 günlük),
 • Ayın 15’i ila müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar yönünden ise 2021/Aralık dönemine ilişkin bildirimden (21 günlük)

Kaynaklı teşvik, destek ve indirimlerden yararlanılmaya başlanacaktır.

Kanunun yürürlük tarihinden önce işyeri statüsü dışındaki diğer şartları yerine getirerek ilgili mevzuata uygun olarak prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanan bu kuruluşlar, yararlandıkları bu prim teşviki, destek ve indirimlerinden usulüne uygun olarak yararlanmış sayıldıklarından, ilgili mevzuata uygun olarak yararlandıkları prim teşviki, destek ve indirimler iptal edilmeyecektir.

Kanunun yürürlük tarihinden önce;

 • 5510 sayılı Kanun ve diğer Kanunlarda yer alan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan aylar/dönemler için geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanması,
 • Yararlanılmış olan prim teşvik, destek ve indirimin başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirmesi mümkün bulunmadığından, bu yönde gelecek talepler Kurum tarafından işleme alınmayacaktır.

2022/03 sayılı genelgeye ulaşmak için linke tıklayınız.

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/186970

Bu Yazılar Da İlginizi Çekebilir

Yorum bırakın

* Bu formu kullanarak, verilerinizin bu web sitesi tarafından saklanmasını ve işlenmesini kabul etmiş olursunuz.