SWOT Analizinin Detayları

Yazan hande.yuksel

Günümüzün piyasa koşullarında, her alanda farklı rekabet şartları söz konusudur. SWOT analizi bu koşullar içinde, şirketin kendi bünyesine uygun stratejiler planlamasını ve bu sayede satışları ile ürün kalitesini geliştirebilmesini hedefler. SWOT analizi şirkete doğru bir yol haritası verebilmek için, hem şirket içi, hem de şirket dışı parametreleri göz önünde tutar.  Böylece şirketin bugünkü piyasa koşullarında ve gelecekteki olası potansiyeli de değerlendirilebilir.

SWOT analizi bahse konu şirket veya kuruluşun güçlü ve zayıf yönlerini saptayabilmek için elde bulunan somut veriler değerlendirilerek yapılır.

Kuruluşun önceden belirlenmiş inançlardan ya da gri alanlardan kaçınarak bunun yerine gerçek yaşam bağlamlarına odaklanması ve analizi doğru yapması gerekir. Şirketler, SWOT analizini bir reçete gibi görmeyip bir rehber gibi kullanırsa başarılı olabilir.

SWOT Analizi Neye Yarar?

Giriş bölümünde verilen SWOT tanımından yola çıkarak bu terimi daha detaylı olarak açıklayabiliriz. SWOT analizi tanımlamasında göz önünde bulundurulması gereken önemli değişkenler şunlardır:

  • SWOT analizi şirketin gelecekteki çalışmalarını stratejik olarak planlanmasına imkan verir.
  • SWOT analizi elde edilen matematiksel veriler kullanılarak şirketin güçlü ve zayıf yönlerini net bir şekilde ortaya çıkmasını sağlar. Şirketin zayıf ve güçlü tarafları incelenerek ilerleyen zaman içinde değerlendirebilecek fırsatlar ve olası tehlikelere ait gerçeğe dayalı öngörüler ortaya konur.
  • Elde edilen sonuçlar gerçek analizlerden yararlanılarak ortaya çıkarıldığı için şirketin yararına olmak üzere yeni bakış açıları ve fikirler oluşturulabilir.
  • SWOT analizinin, bu alanda kullanılan diğer analiz yöntemlerine göre ayırıcı özelliği, şirketin içinde işleyişi etkileyen yerleşmiş mesajların yerine gerçekçi bir bakış açısı oluşturulmasına imkan verilmesidir.
  • SWOT analizi sonucu elde edilen veriler, şirketin ulaşmak istediği tek bir hedefe ya da karara giden yolun netleştirilmesi ve desteklenmesi için kullanılabilir.

SWOT Analizi Nedir Ne Değildir?

SWOT analizi ile bir işletmede ölçümlenebilen başlıca faktörler şunlardır:

•      Şirketin mevcut performansı

•      Şirketin piyasa rekabet koşulları içindeki yeri

•      Şirketin zayıf yönlerine bağlı olarak karşılaşabileceği riskler

•      Şirketin güçlü yönleri sayesinde ilerleyen zamanlarda ulaşabileceği potansiyel

SWOT Analizinin Bileşenleri

Her SWOT analizi aşağıdaki kategorileri içerir. Bahse konu kategori özellikleri şirketten şirkete değişse de bu unsurların her biri dikkate alınmazsa, SWOT analizi tamamlanmış sayılmaz.

Güçlü Yönler

Bir kuruluşun hangi alanlarda üstün olduğunu ve onu rakiplerinden ayıran olumlu yönleri ya da nesneleri tanımlar. Örnek vermek gerekirse güçlü bir marka, sadık müşteri tabanı, güçlü bir finansal bilanço gibi pozitif önermeler bu özelliklerden sayılabilir. Bu tür güçlü yanlara sahip olan şirketler daima yeni yatırımlar gerçekleştirerek kuruluşu daha ileri götürebilir.

Zayıf Yönler

Bir organizasyonu optimum seviyede performans göstermekten alıkoyan faktörlerdir. Bunlar bir işletmenin rekabetçi kalabilmesi için geliştirmesi gereken taraflarıdır. Örneğin, zayıf bir marka imajı, yüksek borç seviyesi vb.

Avantajlar (Fırsatlar)

Fırsatlar ya da avantajlar şirketin piyasa rekabetinde diğer kuruluşlara oranla üstün olabildiği faktörleri tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Şirketler piyasadaki avantajlarını kullanarak satışlarını arttırırlar. Şirketin satışlarını arttırması, pazar payını ve prestijini de yükseltir.

Dezavantajlar (Tehditler)

SWOT analizinde tehdit ya da olası yaşanabilecek dezavantajlar terimi, şirkete zarar verebilecek parametreleri ve piyasa koşullarını tanımlamak için kullanılır. Bu alanda sıklıkla karşılaşılan olumsuz koşullar yani şirket için tehdit oluşturabilecek başlıca faktörler şunlardır:

  • Artan girdi maliyetleri
  • Rekabet koşullarının sertleşmesi
  • Piyasada sıkı işgücü arzı

Siz de insan kaynakları alanında daha profesyonel bir yaklaşım benimsemek ve bu konuda her türlü destek için güvenilir bir kuruma başvurmak istiyorsanız, İNKA İK’den destek alabilirsiniz.

Bu Yazılar Da İlginizi Çekebilir

Yorum bırakın

* Bu formu kullanarak, verilerinizin bu web sitesi tarafından saklanmasını ve işlenmesini kabul etmiş olursunuz.