01.01.2022–30.06.2022 Dönemlerinde Geçerli Vergiden Müstesna Olan Çocuk Zammı Tutarları

Yazan Editör

GVK’nın 25/4. maddesi hükmü uyarınca, hizmet erbabına ödenecek çocuk zamları, devletçe verilen miktarları aşmamak kaydı ile gelir vergisinden müstesnadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun, 375 sayılı KHK’nın 10. maddesi ile değiştirilen 202. maddesinde çocuk için yapılabilecek yardımın çocuklardan her biri için 50 gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödeneceği, ancak ikiden fazla çocuk için yardım ödeneği verilmeyeceği, eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için verilen yardım ödeneği daha yüksek ise, memur olan eşe ayrıca yardım ödenmeyeceği, daha düşük ise yalnız aradaki farkın verileceği hükme bağlanmış bulunmaktaydı. Söz konusu maddede belirtilen, ikiden fazla çocuk için yardım ödenmeyeceğine ilişkin hüküm 6111 sayılı Kanunun 117. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile 01.01.2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değiştirilmiştir. İlgili değişiklik sonucunda, iki çocuk sınırlaması olmaksızın tüm çocuklar için vergiden müstesna çocuk zammı verilebilecektir.

01.01.2022–30.06.2022 tarihleri arasında geçerli olan vergiden müstesna çocuk zammı tutarı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:

YAŞ GRUBUGÖSTERGE YARDIM MİKTARI
0-6 Yaş Grubunda Yer Alan Çocuklara İlişkin Çocuk Zammı500 117,72 TL  
Daha Büyük Çocuklara İlişkin Çocuk Zammı250 58,86 TL 

İlgili Genelge’ye ulaşmak için linke tıklayınız.

https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2022/01/2022-Yili-Ocak-Ayina-Ait-Mali-ve-Sosyal-Haklara-Iliskin-Genelge-2.pdf

Bu Yazılar Da İlginizi Çekebilir

Yorum bırakın

* Bu formu kullanarak, verilerinizin bu web sitesi tarafından saklanmasını ve işlenmesini kabul etmiş olursunuz.