Z Kuşağı ve İnsan Kaynakları Yönetimi

Yazan Editör

1995- 2012 yılları arasında doğanları kapsayan Z Kuşağı işgücüne dahil olduğundan beri; insan kaynakları yönetimi, yeni ihtiyaçları karşılamak üzere tutum ve uygulamalarını yeniden gözden geçirmeye başlamıştır. Z kuşağının büyüdüğü dönemin tarihi, ekonomisi, teknolojisi ve ebeveynlik tarzları dikkate alındığında çalışma kültüründe değişikliklere ihtiyaç duyulmuştur. Sosyal medyanın etkisi, özerklik isteği, alan gereksinimi ve çeşitliliğe verdiği önem, Z kuşağının istihdam edilebilirlik özelliklerinin temel parçaları arasında yer alır. Anında tatmin olma arzusu, iş ve özel hayat dengesine verdiği öncelik, yoğun iş yeri iletişimi ihtiyacı gibi nitelikleriyle Z kuşağı üyeleri, iş dünyasında paha biçilmez değişim ajanları olarak değerlendirilir.

Z Kuşağı Çalışma Kültürü ve İK Yönetimi

Kuruluşlarda katalizör rolü oynayan insan kaynakları yönetimi, organizasyonu şekillendirmede kritik bir görev üstlenir. Z kuşağının getirdiği değişim potansiyelini, fırsat olarak görüp, değişimi teşvik eden liderler olmaları gerekir. Seçkin bir çalışan grubu kabul edilen yetenekli Z kuşağı üyelerini şirket bünyesinde kalıcı çalışanlar haline getirmek amacıyla çalışma koşullarını iyileştirme çabalarına odaklanmak gerekir. Z kuşağının çalışma biçimine uygun olarak personel seçimi, işe alım ve elde tutulma tercihlerinde kademeli değişiklikler yapılabilir. İşyeri ve çalışan sağlığı, ödül ve teşvikler, esnek çalışma saatleri yoluyla çalışanın maksimum verimlilik sunabileceği bir ortam yaratılması mümkün olur. Sürekli gelişimi sağlamak için düzenli geri bildirim de kültürel çeşitlilik yönetimi altında yer alması gereken önemli bir kriterdir. Giderek çeşitlenen potansiyel çalışan nüfusu, genel olarak İK süreçlerini etkilediğinden üretkenlik artışı, çeşitliliği kapsayıcı yeni bir iş yeri kültür oluşturularak sağlanabilir. Sosyal medyada yoğun vakit geçiren Z kuşağı üyelerine ulaşmak için marka imajını geliştirmek ve güçlü bir sosyal medya varlığına sahip olmak yardımcı olur.

Etkili bir İK yönetimi için bilinmesi gereken Z kuşağı çalışma kültürü özellikleri şöyle sıralanabilir:

  • Hızlı bilgi işleme teknolojisi kullanan Z Kuşağının çoklu görevleri yerine getirme becerileri yüksektir. Görevler arasında geçiş yaparken daha verimli olmanın yanı sıra, çalışma esnasında arka plandaki aksaklıklarla kolay baş eder.
  • Çalışmaya başlamadan önce yüksekokulu bitirmenin gerekli bir aşama olarak görüldüğü kuşakların aksine eğitimini işe başladıktan sonra da sürdürmeyi ister. Ayrıca, geleneksel yöntemlerin dışında, verimli ve düşük maliyetli yollarla kendini eğitme konusunda yeteneklidir.
  • Birçoğunun start-up dünyasında başarı kazanma, serbest meslek sahibi olma ve kendi kariyerlerinden sorumlu olma istekleri yüksektir. Bu özelliği, aynı zamanda, çalışma ortamında fark yaratmada öncü olmasını sağlayabilir.
  • Z Kuşağı üyeleri, teknolojiyle gelişen bir dünyaya doğduklarından, insanlardan ve genel olarak hayattan yüksek beklentilere sahiptirler. Z Kuşağı bireylerinin çoğu dijital ayak izine ve oldukça sosyal bir yapıya sahiptir.
  • Yaptıkları her şeyde benzersizlik ve bireysellik aramanın yanı sıra, yaratıcı özellikleriyle bulunduğu ortama değişim getirmek isterler. Mevcut fırsatlar konusunda gerçekçi bir yaklaşıma sahip Z kuşağı, onu yetkinleştirecek becerileri geliştirmeye de isteklidir.
  • Ayrımcılığa karşı bir tutumu bulunan Z Kuşağı, küresel düşünüp etkileşim ve ilişki kurma eğiliminde olmanın yanı sıra, yerel olanla meşgul olup ona odaklanabilme özelliğiyle evrenseli yerele taşıyabilir.

Z Kuşağı İnsan Kaynakları Yönetiminden Ne Bekler?

Z kuşağının işe alım sürecinde başlıca erişim kaynağını sosyal medya oluşturur. Sosyal ağ dünyası ile içe içe büyüdüğünden şirket resmi web siteleri, blogları, Linkedin, Facebook sayfaları, potansiyel yeteneklerin organizasyon bünyesine çekilmesinde önemli rol oynar. Z kuşağı marka bilincine sahip olduğundan işine, marka ve organizasyona duygusal ve psikolojik olarak bağlanmak ister. Ekolojik sorunlara duyarlıdır ve birçoğu çeşitli STK’larla farklı sosyal amaçlar için gönüllü çalışmalar yapabilir. Olumlu bir değişim getirme istekleri yüksek olduğundan bu kuşağın başarı odaklı olduğu söylenebilir.

Yüz yüze etkileşime değer veren Z kuşağı, işyerinde mentorluk veya koçluk ihtiyacı duyabilir. Deneyimli çalışanlardan mentorluk, daha genç çalışanlardan yeni teknolojiler konusunda rehberlik alabilir. Rollerin ve sorumlulukların net bir şekilde belirtilmesi, üretkenliği ve elde tutmayı artırıcı etkiye sahiptir. Takım elbise ve kravat gibi resmi kıyafetler yerine, işine rahat kıyafetlerle geldiğinde daha iyi performans gösterebilir. Ayrıca, evden çalışma seçeneklerini de içeren hibrit çalışma modellerine kolay uyum gösterir.

İş ve özel yaşam dengesinin korunmasına yardımcı olmak üzere düzenlemeler yapılması Z kuşağına hitap edebilecek uygulamalar arasındadır. Ekip üyeleri ve yöneticilerle çevrimiçi iletişim grupları oluşturmak, çalışanlar arasında verimli ve hızlı bağlantı kurulmasını destekler. Yöneticileriyle doğrudan iletişim kurabilme imkanı bulunması, Z kuşağı üyelerinin kuruluşa bireysel düzeyde bağlılık oluşturmasına yardım eder. Her seviyeden çalışan arasındaki bağın geliştirilmesi, hoşgörüyü ve çeşitliliği geliştirmede etkili olur. Z kuşağı çalışanlarınız için ihtiyaçlarına uygun bireysel olarak tasarlanmış teşvikler ve yan haklar kuruluşla kuracakları bağlarında aldıkları ücretten daha etkili olabilir.

Eğitim politikası ile ilgili bilgi ve beceri setinin geliştirilmesine yönelik yükseköğretim fırsatları oluşturulabilir. Güvenli iş ile birlikte uluslararası kurslar, lisansüstü kurslar ve profesyonel kurslar için maddi destek seçenek olabilir. Kişisel ve yetkinlik gelişimini desteklemek için teknik veya teknik olmayan kitap, dergi, işle ilgili diğer kaynaklara erişimlerini sağlayan politikalar oluşturulabilir. Şirket yapınıza ve hedeflerine uygun İK stratejilerine ihtiyaç duyuyorsanız siz de İNKA İnsan Kaynakları yönetim hizmetlerinden yardım alabilirsiniz. Stratejik iş ve çalışan planlamanızı oluşturmak, yeni bir organizasyon kültürü oluşturmak ya da var olan kaynaklarınızı güçlendirmek için İNKA İK çözümlerinden hemen faydalanabilirsiniz.

Bu Yazılar Da İlginizi Çekebilir

Yorum bırakın

* Bu formu kullanarak, verilerinizin bu web sitesi tarafından saklanmasını ve işlenmesini kabul etmiş olursunuz.