Engellilik İndirimi Nedir ve Nasıl Alınır?

Yazan hande.yuksel

Engellilik indirimi, fiziksel, zihinsel veya duyusal engele sahip olan bireyler için vergi sistemi tarafından sunulan bir avantajdır. Bu indirim, engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmayı ve maliyetlerini azaltmayı amaçlar.

Engellilik indirimi, vergi beyannamesinde uygulanır ve engelli bireyin vergi matrahından düşülür. Bu indirim, engelli bireyin aylık gelirine bağlı olarak değişebilir ve belirli bir miktarı geçmeyebilir.

Engellilik indirimi almak için engelli bireyin engellilik belgesine sahip olması gerekir. Engellilik belgesi, resmi makamlardan alınabilir ve engelli bireyin engelliliğinin derecesine göre değişebilir.

Ayrıca, engellilik indirimi almak isteyen bireylerin vergi beyannamelerini zamanında ve doğru bir şekilde doldurması gerekir. Eksik veya yanlış bilgi içeren vergi beyannameleri, engellilik indiriminin reddedilmesine sebep olabilir.

Sonuç olarak, engellilik indirimi, fiziksel, zihinsel veya duyusal engele sahip olan bireyler için vergi sistemi tarafından sunulan önemli bir avantajdır. Engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmayı ve maliyetlerini azaltmayı amaçlar. Engellilik indirimi almak isteyen bireylerin engellilik belgesine sahip olması ve vergi beyannamelerini doğru bir şekilde doldurması gerekir.

Engellilik İndirimi Nasıl Belirlenir?

Engelli Vergi İndirimi 193 Gelir Vergisi Kanununun 31. maddesi tarafından düzenlenmiştir. Maddede, çalışma gücünü en az %80 kaybetmiş kişiler birinci derece engelli, en az %60 kaybetmiş kişiler ikinci derece engelli ve en az %40 kaybetmiş kişiler üçüncü derece engelli olarak kabul edilir ve belirtilen aylık tutarlar çalışanın maaşından indirilir. Engelli vergi indirimi, çalışanın gelir vergisi kesintisi yapılan brut maaşından düşülecek tutardır.

Engelli vergi indirimi, engelli olan çalışanlar veya bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan çalışanlar tarafından yararlanılabilir. Aynı şekilde yıllık beyanname ile ücret gelirini beyan eden çalışanlar da engelli vergi indiriminden faydalanabilir. Bu indirim işveren tarafından ödenen bir ödeme değildir, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından her yıl açıklanan tutarlar işveren tarafından nakit olarak ödenmez, çalışanın brüt maaşından düşülür.

İşveren, engelli vergi indirimi tutarını diğer indirimler ve istisnalarla birlikte çalışanın brüt maaşından düşer ve kalan tutar üzerinden vergi hesaplanır ve çalışanın maaşından kesilerek vergi dairesine ödenir.

Yıl içinde kesintiye tabi olmayan çalışanlar, bu indirimi yıllık olarak hesaplayıp beyanname üzerinden indirebilirler. Ancak, yıl içinde maaş matrahından indirilen engelli vergi indirimi tutarı ikinci kez yıllık beyannamede indirim konusu yapılamaz.

Engellilik İndirimi Dereceleri Nedir?

·       Çalışma gücünün %80’inden fazlası kaybeden birinci derece engelli

·       Çalışma gücünün %60’ından fazlası kaybeden ikinci derece engelli

·       Çalışma gücünün %40’ından fazlası kaybeden üçüncü derece engelli sayılır (GVK. Md. 31/2).

Mesleki faaliyet yapan veya basit usulde vergilendirilenler, tüccar ve ücretli durumların dışındaki imalat, tamirat ve küçük sanat işleriyle uğraşan engellilerin gelir vergisi matrahına esas kazançlarına, Gelir Vergisi Kanunun 31. maddesinin 2. bendinde belirtilen esaslara göre yıllık indirim uygulanır. Bu indirim hizmet erbabı için de geçerlidir ve tevkifat matrahına uygulanır. Engelli derecelerinin belirlenmesi ve uygulama şekli Maliye, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları tarafından müşterek bir yönetmelikle belirlenecektir.

Engellilik İndirimi Sorgulama Nasıl Yapılır?

Engelli vergi indirimi sorgulama e-devlet üzerinden yapılabilir. Engellilik indirimi oranı en az yüzde 40 olanlar için vergi indirimi uygulanır. Türkiye’de engelli vatandaşlar için pozitif ayrımlar bulunuyor, bunlardan biri de vergi indirimi. Engelli vergi indirimi sorgulama internetten yapılabilir ve sonucu da internetten öğrenilebilir. Engelli vergi indirimi sorgulama Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde yapılır ve TC kimlik numarası gereklidir. Link: http://www.bmvdb.gov.tr/engelliindirimi/.

2023 Engellilik İndirimi Ne Kadar Oldu?

Engelli vergi indirim tutarları 2023 yılı için 30.12.2022 tarihli 32059 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’deki 323 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği’ne göre belirlenmiştir. İndirimler çalışma gücü kayıp oranlarına göre 1. derece engelliler, 2. derece engelliler, ve 3. derece engelliler olarak sınıflandırılmıştır.

2023 Engelli Vergi İndirim Tutarları:

Ücret gelirlerinde indirim yapılması gereken 2023 engelli vergi indirim tutarları aşağıdaki gibidir:

·       Birinci Derece Engelliler (Çalışma gücünün en az %80 kaybı): 4.400 TL

·       İkinci Derece Engelliler (Çalışma gücünün en az %60 kaybı): 2.600 TL

·       Üçüncü Derece Engelliler (Çalışma gücünün en az %40 kaybı): 1.100 TL

2023 yılı gelir vergisi dilimlerini görmek için tıklayınız.

Bu Yazılar Da İlginizi Çekebilir

Yorum bırakın

* Bu formu kullanarak, verilerinizin bu web sitesi tarafından saklanmasını ve işlenmesini kabul etmiş olursunuz.