Devlet Teşvik ve Hibe Türleri Nelerdir?

Yazan hande.yuksel

Devlet destekleri, devlet kurumları tarafından yatırım, AR-GE gibi çeşitli alanlarda ekonomiye katkı ve refah artışı için geri ödemeli veya geri ödemesiz (hibe) fonlamalar ve muafiyet sistemleri ile destek sağlar. Sağlanan destekler dönem dönem güncellenerek, kuruluşların ihtiyacına yönelik farklı destekler sunulur. Sağlanan bu destek ve teşviklerden yararlanılabilmek adına, her kurumun belirlemiş olduğu başvuru şartları mevcuttur. Şartların uygun olduğu kuruluşlar, programlara başvuru yaparak destek ve teşviklerden faydalanır. Kurumlar tarafından sağlanan destekler;

• KOSGEB Destekleri

• Ticaret Bakanlığı

• TÜBİTAK Destekleri

• Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri

SGK Teşvikleri

• Kalkınma Ajansları Destekleri

İŞKUR Teşvikleri

• Avrupa Birliği Hibe ve Teşvik Programları

Devlet Teşvik ve Hibeleri Nasıl Alınır?

Devletin KOSGEB, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Kalkınma Ajansları Sosyal Güvenlik Kurumu, İşkur, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Maliye Bakanlığı gibi kurumları tarafından alınacak destekler kapsamında belirli başvuru şartları yer alır. Proje yazımından, denetim raporlarının hazırlanmasına kadar olan süreci içeren devlet teşvik ve hibelerinden; değerlendirmeler sonucu projesi kabul gören kuruluşlar yararlanabilir. Başvuru yapacak olan kuruluşların projeleri detaylı, özgün ve kuruluşa özel olmalıdır.

Devlet Teşvik ve Hibeleri Hangi Sektörlere Verilir?

Her bir kurumun sağlamakta olduğu devlet destek ve teşviklerinden yararlanabilecek olan kuruluşlar değişiklik göstermektedir. Büyük ölçekli veya küçük ölçekli işletmeler, var olduğu bölgeye ekonomik değer katar. İş fırsatlarının oluşmasıyla istihdam sağlanarak, bölge halkının yaşam kalitesi de artar. Ülkenin kalkınabilmesi adına bu denli önem teşkil eden yatırımların artmasını teşvik amaçlı, her yıl milyonlarca lira destek sağlanır. Sağlık turizmi, savunma sanayi, makine, otomotiv, turizm, tekstil, kimya, mobilya, demir-çelik, elektrik-elektronik, yazılım, medikal, ilaç ve eczacılık, gıda, ambalaj, kozmetik, inşaat malzemeleri, tarım, mücevherat, madencilik gibi hemen her sektörün destek alabileceği çeşitli programlar mevcut. Sektör sayısının artması, devlet desteklerinin de doğru orantıda artmasına yol açıyor.

Güncel Devlet Teşvik ve Hibeleri 2023

 • KOSGEB Girişimcilik Destekleri

Yeni kurulan ve kurulacak olan firmaların en zorlu döneminde, tutunma oranlarının artırılması ve sürdürülebilir olabilmeleri amacıyla ulusal kalkınma ve program stratejisi kapsamında yeni işletmelerin kurulması ve desteklenmesidir.

 • ARGE, ÜR-GE ve İnovasyon Destek Programı- Teknolojik Üretim Ve Yerlileştirme Destekleri

ARGE ve İnovasyon Destek Programı; Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından tasarlanmıştır. KOBİ ve girişimcilerin, araştırma-geliştirme ve inovasyona yönelik projeleri aracılığıyla bilime ve teknolojiye dayalı yeni fikir, patent, çalışma, buluş üretmeleri ve geliştirmelerinin yanı sıra ürün geliştirme (Ür-Ge) faaliyetleri kapsamında; değişen, rekabetçi, teknolojik pazar ve taleplere karşılık verebilmeleri amacıyla, var olan ürünün iyileştirilmiş ve değiştirilmiş versiyonlarının üretmelerinin desteklenmesidir.

 • Endüstriyel Uygulama Destek Programı

Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından tasarlanan bir diğer program olan Endüstriyel Uygulama Destek Programı; yeni bir ürün veya hizmetin üretilmesi, kalitesinin artırılması amacıyla projelendirilmesi ve strateji geliştirilmesine yönelik çalışmaların desteklenmesini hedefler.

 • İşletme Geliştirme, Büyüme Ve Uluslararası Yardımlaşma Destekleri

KOBİ ve girişimcilerin faaliyetlerini geliştirmek, iş kapasitelerini artırmak ve stratejilerine istinaden yurt dışında faaliyet gösterebilmeleri amacıyla verilen desteklerdir. Bu kapsamda kuruluşların kriterlerine göre yüksek miktarlarda döviz cinsi destekler mevcuttur.

 • Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı

Kültür mirası olarak görülen zanaatların, işçiliğin, işlerin korunması amacıyla yürürlükte olan programdır.

 • Yeşil Dönüşüm Destek Programı

Belirli kriterleri barındıran KOBİ’lerin yeşil dönüşüm konusunda mevcut durumlarının analiz edilerek ihtiyaçların, eksiklerin tespit edilerek, gerekli stratejilerin oluşturulmasıyla zaman planı eşliğinde uygulanmasıdır.

 • Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı

Program; Türkiye’de gerçekleştirilen Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri kapsamında orta ve yüksek teknolojili ürünlerin yurtdışı pazarlarda yer almasını sağlamak, ihracatın güçlendirilmesi adına, uluslararası kuluçka merkezi kurulmasını ve işletmelerin hızlandırma programlarına katılmasını desteklemeyi amaçlar. Bu programın; Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı ve Uluslararası Hızlandırıcı Programı olmak üzere iki alt programı mevcuttur.

 • KOBİ Finansman Destek Programı

KOBİ’lerin tutunma süresinin artırılarak sürdürülebilir bir sistem ve büyüme sürecine sahip olabilmeleri adına hibe ve destek programlarının haricinde uygun koşullarda finansal – mali destek sağlanarak finansman sorunlarının çözümü, üretim, kalite ve standartlarını, istihdamlarını artırmalarını hedefler.

 • İŞGEM/TEKMER Programı

Girişimcilik Dairesi Başkanlığı ile Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından tasarlanan program; girişimcilik ekosisteminde yer alan kurumların, kurumlar arası işbirliği ile ulusal plan ve programlar doğrultusunda yeni işletmelerin kurulması ve büyütülmesine destek vermeyi amaçlar.

 • Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı

Üretim ve üretime yönelik tamamlayıcı, öncelikli sektörler ile 2020 yılında başlayan COVID19 salgını etkilerini, büyük ölçekli işletmelere nazaran daha çok hisseden bazı hizmet, ticaret sektöründeki kurumların ve işletmelerin faaliyetlerini sürdürürebilmeleri ve yeni personel istihdam etmeleri adına desteklemeyi amaçlar.

TİCARET BAKANLIĞI DESTEKLERİ

 • 1- İhracat Destekleri:

Türkiye’nin ulusal ve uluslararası kalkınma planlamasına istinaden ihracat yapan, buna yönelik çalışmalar yürüterek Türkiye’ye döviz katkısında bulunacak üretimi yapan firmaların; daha rekabetçi, global markalaşma süreci, yüksek üretim kapasitesi ve daha nitelikli kadroya sahip olmaları adına yürütülen programlardır.

 • 2- Hizmet Sektörü Destekleri

Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality Programı

Turquality kapsamında yer alan bilişim sektöründeki firmaların kabul oranının artırılmasıyla birlikte; finansal yazılım-teknoloji, e-spor, Blockchain, siber güvenlik ve yapay zeka üreten kuruluşlar da destek kapsamına dahil olmuştur.

 • Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Desteği

Hizmet sektörlerinde döviz kazandırıcı olup da faaliyette olan ve Türkiye’de istihdam eden kuruluşların markalaşmak için gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderler ile hizmet sektörlerine yönelik olumlu Türk hizmet imajını oluşturmak ve bu imajın yerleştirilmesi adına yurt içinde-yurt dışında gerçekleştirilecek olan her türlü harcamanın karşılanmasını hedefler.

 • TÜBİTAK DESTEKLERİ

Ulusal ve uluslararası kapsamda kurum, kuruluş, şirket ve girişimcilere; TÜBİTAK tarafından sağlanan desteklerdir. Girişim ve inovasyona yardım etmek ve Türkiye’deki firmaları uluslararası arenaya katılmaları adına desteklemek, diğer firmalarla iş birliği yaparak rekabetçi yönlerini güçlendirmelerini amaçlar.

 • SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TEŞVİK VE DESTEKLERİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; ulusal, uluslararası sermayeli şirketler tarafından ülkemizde gerçekleştirilecek olan yatırım projelerini, teşvik programları çerçevesinde desteklemektedir. Bu bağlamda kuruluşlar; yatırım sektörlerine, alanlarına, tipine göre birçok farklı teşvikten yararlanabilir.

 • SGK TEŞVİKLERİ

SGK teşvikleri, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından türlü yasalar eşliğinde şartları belirlenen, istihdama yönelik teşviklerle istihdama yönlendirmek ve istihdamı artırarak bu sayede işsizliği azaltmak, kayıt dışı istihdamı önlemek amacıyla birçok teşvik yürürlüğe girmiştir. Özel sektör işverenleri tarafından SGK vergi dairesine ödenen primlerde ve vergilerde çeşitli indirim, destek ve teşvikler sağlanır.

 • İŞKUR TEŞVİKLERİ

İŞKUR’un sağlamış olduğu istihdam teşvikleriyle beraber belirli koşullara bağlı işsizlere istihdam sağlayan işverenlere prim, vergi veya ücret destekleri verilir. Bu teşviklerin bir kısmı İŞKUR bir kısmı ise SGK tarafından finanse edilir.

 • AVRUPA BİRLİĞİ HİBE VE TEŞVİK PROGRAMLARI

Avrupa Birliği’nin belirlediği ölçütler kapsamında Türkiye’de istihdam eden KOBİ ve girişimcilere yönelik, Türkiye’de hibe ve teşvik sağlayan kurumların denetimi ile birlikte pek çok farklı program yürürlükte bulunur.

2023 yılı gelir vergisi dilimlerini görmek için tıklayınız.

Bu Yazılar Da İlginizi Çekebilir

Yorum bırakın

* Bu formu kullanarak, verilerinizin bu web sitesi tarafından saklanmasını ve işlenmesini kabul etmiş olursunuz.