Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde Yapılacak Düzenlemeye İlişkin Duyuru

Yazan Editör

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 28.01.2022 tarihinde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde yapılacak düzenlemeye ilişkin duyuru yayımlanmıştır.

7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesinin birinci fıkrasına eklenen (18) numaralı bent ile düzenlenen hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretlerinin istisna edilmesine ilişkin usul ve esaslar 27.01.2022 tarih ve 31732 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 319 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirlenmiştir.

Yapılan değişikliğe istinaden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde 01.02.2022 tarihi itibariyle (Ocak/2022 vergilendirme dönemi için) yeni düzenlemeler yapılacaktır.

Beyannamede yapılan değişiklikler;

  • Vergiye Tabi İşlemler,
  • Vergi Bildirimi,
  • SGK Bildirimleri,
  • Ekler

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde yapılan düzenleme sebebiyle Beyanname Düzenleme Programının (BDP) güncellenerek işlem yapılması gerekmektedir.

İlgili duyuruya ulaşmak için linke tıklayınız.

https://ebeyanname.gib.gov.tr/28.01.2022_MuhSGK_Duyuru.pdf

Bu Yazılar Da İlginizi Çekebilir

Yorum bırakın

* Bu formu kullanarak, verilerinizin bu web sitesi tarafından saklanmasını ve işlenmesini kabul etmiş olursunuz.