Çalışanlardan Talep Edilecek Olan PCR Testlerinin Durumu

Yazan Editör

Türkiye İşveren Sendikası Konfederasyonu (TİSK) tarafından PCR testi özelinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yazılı görüş istemiş olup; Bakanlık 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na ve İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği çerçevesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kararıyla gerektiğinde çalışanlardan PCR testi talep edilebilir ve bu durumdan kaynaklanan maliyet çalışanlara yansıtılmayacağı ve test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulabilir açıklamasını yapmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün konuyla ilgili görüş yazısı;

TİSK TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKASI KONFEREDERASYONUNA

İlgi: Tisk Türkiye İşveren Sendikası Konferederasyonu’nun 19.01.2022 tarihli ve sayılı yazısı.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun “İşverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4. maddesinin birinci fıkrasında yer alan hükümler çerçevesinde işyerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi, mevcut durumun iyileştirilmesi ve alınan önlemlerin izlenmesi ve risk değerlendirmesi yapılması işverenin sorumluluğundadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun “Çalışanların yükümlülükleri” başlıklı 19. maddesinin birinci fıkrasında yer alan hükümler çerçevesinde çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür.

29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin “Çalışanların hak ve yükümlülükleri” başlıklı 8. maddesinin üçüncü fıkrasında “Çalışanlar, işyerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının korunması ve geliştirilmesi için: işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı veya işveren tarafından verilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili mevzuata uygun talimatlara uyar.” hükmü ile 18.01.2013 tarihli ve 28532 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmeliğin “İşverenin yükümlülüğü” başlıklı 4. maddesinin birinci fıkrasında “Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur.” ve 4. maddesinin dördüncü fıkrasında “İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular.” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca 6331 sayılı Kanunun “Sağlık gözetimi” başlıklı 15. maddesi dördüncü fıkrası uyarınca sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz”, hükmü mevcuttur.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri çerçevesinde 18 Ocak 2022 tarihi itibariyle iş sağlığı ve güvenliği kurulu kararıyla gerektiğinde çalışanlardan PCR testi talep edilebilir ve bu durumdan kaynaklanan maliyet çalışanlara yansıtılamaz. Test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulabilir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Doç. Dr. Muhittin BİLGE

Bakan a.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü V.

Bu Yazılar Da İlginizi Çekebilir

Yorum bırakın

* Bu formu kullanarak, verilerinizin bu web sitesi tarafından saklanmasını ve işlenmesini kabul etmiş olursunuz.