Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar Hakkında 2022/13 Sayılı Genelge

Yazan Editör

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 4857 sayılı İş Kanununun 39’uncu maddesine istinaden 1/7/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arası uygulanacak olan prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere ilişkin tutarlar hakkında 06.07.2022 tarihli 2022/13 sayılı genelge yayımlanmıştır.

Adı geçen genelgede Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nca alınan kararlar çerçevesinde aşağıda belirtilen tutarlar detaylı bir şekilde açıklanmıştır;

 • 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları;
Günlük kazanç alt sınırı215,70 TL
Aylık kazanç alt sınırı6.471,00 TL
Günlük kazanç üst sınırı1.617,75 TL
Aylık kazanç üst sınırı48.532,50 TL
 • 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 25’inci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında yer alan çırak ve öğrencilerin prime esas kazançları aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 1’i ila 30’u arasında düzenleyenler için;
Günlük kazanç tutarı107,85 TL
Aylık kazanç tutarı3.235,50 TL
 • Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler ile bursiyer ve kursiyerlerin prime esas kazançları aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 1’i ila 30’u arasında düzenleyenler için;
Günlük kazanç tutarı215,70 TL
Aylık kazanç tutarı6.471,00 TL
 • Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile zammı (yardımı) tutarları,
Yemek parası215,70 TL x %6 = 12,94 TL (*) (Günlük)
Çocuk zammı6.471,00 TL x %2 =129,42 TL (Aylık)
Aile zammı (yardımı)6.471,00 TL x %10 = 647,10 TL (Aylık)
 • Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen sigortalıların 1/7/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında uygulanacak primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları,
Günlük kazanç alt sınırı215,70 TL
Aylık kazanç alt sınırı6.471,00 TL
Günlük kazanç üst sınırı647,10 TL
Aylık kazanç üst sınırı19.413,00 TL
 • 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin ödeyecekleri aylık kazançların alt ve üst sınırları ile 10 günden az sigortalı çalıştıranların ödeyeceği iş kazası ve meslek hastalığı primleri ve sigortalılarca yapılacak ödemeler,
 • 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin 1/7/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında günlük kazanç alt ve üst sınırına göre ödeyecekleri tutar;
Günlük kazanç alt sınırı (Ayda 10 gün)215,70 TL x 10 x %37,5 = 808,88 TL (*)
Günlük kazanç alt sınırı  (Ayda 10 gün)215,70 TL x 30 x %37,5 = 2.426,63 TL (*)
Günlük kazanç üst sınırı (Ayda 30 gün)1.617,75 TL x 10 x %37,5 =6.066,56 TL (*)
Günlük kazanç üst sınırı (Ayda 30 gün)1.617,75 TL x 30 x %37,5 = 18.199,69 TL (*)
 • Ev hizmetlerinde sosyal güvenlik destek primine tabi sigortalı çalıştıran işverenin sigortalı ve işveren hissesi dahil 1/7/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında günlük kazanç alt ve üst sınırına göre ödeyecekleri tutar;
Günlük kazanç alt sınırı (Ayda 10 gün)215,70 TL x 10 x %32 = 690,24 TL
Günlük kazanç alt sınırı  (Ayda 10 gün)215,70 TL x 30 x %32 = 2.070,72 TL
Günlük kazanç üst sınırı (Ayda 30 gün)1.617,75 TL x 10 x %32 = 5.176,80 TL
Günlük kazanç üst sınırı (Ayda 30 gün)1.617,75 TL x 30 x %32 = 15.530,40 TL
 • 10 günden az sigortalı çalıştıranlar ile sigortalılar yönünden yapılacak ödemeler
 • Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranların ödeyecekleri iş kazası ve meslek hastalığı primi 1/7/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar;
Ayda 1 gün sigortalı çalıştıranlar için215,70 TL x %2 =4,31 TL (*)
Ayda 9 gün sigortalı çalıştıranlar için4,31 TL x 9 = 38,79 TL
 • Ev hizmetlerinde aynı işveren yanında ayda 10 günden az sigortalı çalışanların ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile genel sağlık sigortası primi, 1/7/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar 215,70 TL x 30 x %32,5 = 2.103,08 TL (*)

olarak belirlenmiştir.

 • 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında primlerini kendileri ödeyen sigortalıların prime esas aylık kazançlarının alt ve üst sınırları,
 • 5510 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesine tabi sigortalılar; 5510 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesine tabi olarak tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar;
Günlük kazanç alt sınırına göre215,70 TL x 29 x %34,5 = 2.158,08 TL (*)
Günlük kazanç üst sınırına göre1.617,75 TL x 29 x %34,5 = 16.185,59 TL (*)
 • 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında isteğe bağlı sigortalılardan sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödeyenler;
Aylık kazanç alt sınırına göre215,70 TL x 30 x %20 = 1.294,20 TL
Aylık kazanç üst sınırına göre1.617,75 TL x 30 x %20 =9.706,50 TL

            ödeyeceklerdir.

 • 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalıların prime esas günlük kazançlarının alt ve üst sınırlarına göre ödeyecekleri aylık prim tutarları,
Günlük kazanç alt sınırına göre215,70 TL x 30 x %34,5 = 2.232,50 TL, (*)
Günlük kazanç üst sınırına göre1.617,75 TL x 30 x %34,5 = 16.743,71 TL, (*)

            ödeyeceklerdir.

 • 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı ve Ek 13 üncü maddesi kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri prim tutarları 6.471,00 TL x %3 = 194,13 TL olacaktır.
 • Yine aynı madde kapsamındaki yabancı uyruklu öğrencilerin ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi 6.471,00 TL / 3 = 2.157,00 TL x %12 = 258,84 TL olacaktır.
 • 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre yapılacak hizmet borçlandırması ile 3201 sayılı Kanuna göre yurtdışında geçen sürelerin borçlandırmasında borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının sınırları 1/7/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında esas alınacaktır.
Alt sınırı215,70 TL x %32= 69,02 TL (*)
Üst sınırı1.617,75 TL x %32 =517,68 TL
 • Geçici iş göremezlik ödeneklerinin alt sınıra tamamlanması,
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 5 inci maddesinde sayılan sigortalılar (günlük)215,70 TL
Çırak ve Öğrenciler (günlük)107,85 TL
 • İdari para cezaları
1/7/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında işlenen fiiller için6.471,00 TL

Söz konusu genelgeye ulaşmak için tıklayınız: https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/22620739

Bu Yazılar Da İlginizi Çekebilir

Yorum bırakın

* Bu formu kullanarak, verilerinizin bu web sitesi tarafından saklanmasını ve işlenmesini kabul etmiş olursunuz.