6331 Sayılı İSG Kanununa Göre Tutulması Zorunlu Belgelerin İbraz Edilmemesi Hususunda İdari Para Cezalarının Kaldırılması

Yazan Editör

6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre tutulması zorunlu kayıt ve belgelerin denetime ibraz edilmemesi halinde, Sosyal Güvenlik Denetmenleri tarafından düzenlenen raporlarda 5510 sayılı Kanunun 102. maddesinin ilk fıkrasının (e) bendi kapsamı gereğince idari para cezası uygulamasına yetki verilmiştir.

Bahsedilen bu uygulama 21 Temmuz 2022 tarihli 49047331 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan yazı ile 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre tutulması zorunlu kayıt ve belgelerin denetime ibraz edilmemesi halinde SGK denetmenleri tarafından raporda yer verilen idari para cezalarının uygulanmaması olarak kararlaştırılmıştır.

21 Temmuz 2022 tarihli 49047331 sayılı yazıya istinaden öncesinde uygulanan idari para cezaların iadesinin veya mahsubunun yapılacağı, ödenmeyen tutarlarının tahsiline devam edilemeyeceği, tebliğ edilen /edilmeyen cezaların ise tahsiline devam edilemeyeceği aynı zamanda 23.06.2022 tarihinden önce ödenen cezaların ise talep edilmesi halinde iade edileceği hususunda talimat verilmiştir.

Söz konusu idari para cezaları hakkında lehe olan hükümlerin uygulanması gerektiğinden 23.06.2022 tarihi öncesi ve sonrası için idari para cezalarının tebliğ ve tahsili bakımından;

  1. İdari para cezalarının tahsil edilmiş olması nedeniyle, 23.06.2022 tarihinden önce işverenlere tebliğ edilip işverence ödenen tutarların iadesi veya mahsubunun yapılmaması,
  2. 23.06.2022 tarihinden önce tebliğ edilip işverenlerce ödenmeyen tutarların tahsiline devam edilmemesi,
  3. 23.06.2022 tarihinden önce denetim raporlarında yer aldığı halde işverene henüz tebliğ edilmeyen cezalar hakkında işlem yapılmaması,
  4. 23.06.2022 tarihi ve sonrasında işverenlere tebliğ edilip, işverenler tarafından ödenen idari para cezaları yanlış ve yersiz alınan SGK’ nın alacağı niteliği taşıyacağından, 5510 sayılı Kanunun 89 ‘uncu maddesinin üçüncü hükmüne kıyasen, işverenlerin yazılı talepte bulunmaları halinde iadesinin veya mahsup işleminin yapılması, yazılı talepte bulunmaması halinde iade veya mahsup yapılmaması,
  5. 23.06.2022 tarihi ve sonrasında (ilk Olur tarihinden bugüne kadar) işverenlere tebliğ edilip işverenlerce ödenmeyen tutarların tahsiline devam edilmemesi,
  6. 23.06.2022 tarihi ve sonrasında (ilk Olur tarihinden bugüne kadar) denetim raporlarında yer aldığı halde işverene henüz tebliğ edilmeyen cezalar hakkında, denetim raporunun düzenlendiği tarihin 23.06.2022 ve sonrası olması nedeniyle işlem yapılmaması,

Yukarıda bahsi geçen hususlar çerçevesinde işlemler tesis edilecektir.

Bu Yazılar Da İlginizi Çekebilir

Yorum bırakın

* Bu formu kullanarak, verilerinizin bu web sitesi tarafından saklanmasını ve işlenmesini kabul etmiş olursunuz.