Aktif İşgücü Düzenlemeleri Talimatnamesi

Yazan Editör

İŞKUR tarafından 07.03.2022 tarihinde Aktif İşgücü Düzenlemeleri konulu Talimatname yayımlanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Kapsamındaki Düzenlemeler

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 43. maddesinin 8. fıkrasında “İŞKUR tarafından işbaşı eğitim programı ve benzeri programlar kapsamında kurumlarda eğitim personeli görevlendirilmez. Bu kapsamda görevlendirilecek diğer personel ile İŞKUR programlarında belirtilen süre kadar sözleşme yapılabilir.” şeklinde değişiklik yapılmıştır.

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 4/1/ç. maddesinde eğitim personeli “Kurumda görevli yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici ve benzeri personel” şeklinde tanımlanmıştır. Bu çerçevede söz konusu değişikliğin yürürlüğe girdiği 19/02/2022 tarihinden itibaren, ilgili kurumlarda söz konusu statüde olan kişilerin yetiştirilmesine yönelik mesleki eğitim kursu veya işbaşı eğitim programı düzenlenmesi mümkün değildir. Bununla birlikte, adı geçen yönetmeliğin 4/1/c. maddesinde “Diğer personel: Kurumda eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki görevli personel” olarak tanımlanan kişiler için yönetmelik, genelge ve il müdürlüklerine gönderilen talimatlar ile ortaya konulan kapsama uygun olarak mesleki eğitim kursu veya işbaşı eğitim programı düzenlenebilecektir.

19/02/2022 tarihi ve sonrasında kurs ve program düzenlenmemesi gereken statülerde yer alan kişiler ile düzenlenen kurs ve programların da iptal edilerek bu kapsamda yapılan ödemelerin (katılımcı zaruri gideri ile sigorta prim giderleri) işverenden tahsil edilmesi gerekmektedir.

Çağrı Merkezi, Toptan veya Perakende Ticaret Yapan Market ve Süpermarketler Kapsamındaki Düzenlemeler

08/12/2021 tarih ve 10286333 sayılı talimat gereği, çağrı merkezi faaliyetinde bulunan işyerleri ve toptan veya perakende ticaret yapan market ve süpermarketler ile kurs ve/veya program düzenlenmemesi gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca işyeri faaliyet kodu farklı sektörlerde olmakla birlikte, belirtilen kapsamda faaliyette bulunan işyerleri ile de kurs ve/veya program düzenlenmemesi gerektiği belirtilmiştir.

Bu kapsamda kurs veya program düzenlenip düzenlenmeyeceği hususuna karar verilirken kullanılacak kontenjana esas alınacak çalışan sayısının belirlendiği işyerlerinin faaliyet alanına ve mesleğe bakılarak değerlendirme yapılması gerekmektedir. Bu çerçevede ticareti yapılan ürün veya hizmete bakılmaksızın toptan veya perakende ticaret yapan işyerleri ile çağrı merkezi faaliyetinde bulunan işyerleri ile hiçbir şekilde kurs veya program düzenlenmeyecektir.

Ayrıca kurs veya program düzenlenecek işyerinin faaliyet alanının toptan veya perakende ticaret veya çağrı merkezi faaliyeti dışında bir alan olması durumunda ise kurs veya program düzenlenecek mesleğe göre değerlendirme yapılarak karar verilecektir.

Bahse konu; satış temsilcisi, reyon görevlisi, kasiyer, perakende satış elemanı (tezgâhtar), perakende satış elemanı (gıda), market elemanı gibi toptan ve perakende ticaret sektörüne yönelik meslekler ile çağrı karşılama personeli, çağrı merkezi elemanı, çağrı merkezi müşteri temsilcisi, çağrı merkezi müşteri temsilcisi (banka), çağrı merkezi takım lideri, çağrı merkezi yöneticisi gibi çağrı merkezi faaliyetlerine yönelik mesleklerde kurs veya program düzenlenemeyecektir.

Söz konusu Talimatnameye ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

Bu Yazılar Da İlginizi Çekebilir

Yorum bırakın

* Bu formu kullanarak, verilerinizin bu web sitesi tarafından saklanmasını ve işlenmesini kabul etmiş olursunuz.