O.D. Organizasyonel Gelişim Süreçleri Nelerdir?

Yazan hande.yuksel

Organizasyonel gelişim süreçleri, bir organizasyonun mevcut durumunu değerlendirme, değişim ihtiyaçlarını belirleme, müdahale stratejileri oluşturma ve uygulama gibi aşamaları içerir. ‘O.D Organizasyonel Gelişim Süreçleri nelerdir?’ sorusuna yanıt olarak; yaygın olarak kullanılan bazı OD süreçleri şöyledir:

·        Organizasyonel Analiz,

·        Değişim İhtiyaçlarının Belirlenmesi,

·        Strateji Geliştirme,

·        Değişim Yönetimi,

·        Eğitim ve Gelişim,

·        Performans Yönetimi,

·        İletişim ve İşbirliği Geliştirme,

Bu süreçler, organizasyonel gelişimi teşvik etmek için birbirleriyle bağlantılı ve birbirini tamamlayan bir şekilde uygulanır. Her organizasyonun ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre süreçlerin özelleştirilmesi önemlidir. Daha detaylı kapsamda şirketlerin ihtiyaç duyduğu organizasyonel gelişim başlıkları da şu şekilde sıralanmaktadır;

Stratejik İnsan Kaynakları Danışmanlığı:

 • İş ve İnsan Stratejisi Oluşturma,
 • Organizasyon Planı,
 • Eylem Planı ve Yetkinlik Modeli Oluşturma,
 • Prosedür Yönetimi ve Kurum Kitapçığı Oluşturma,
 • Çalışan Memnuniyet Anketi (Analizi)
 • İK Analizi (Check Up)

Yetenek Yönetimi Danışmanlığı:

 • İşe Alım süreci ve Oryantasyon Planı,
 • İş Analizi ve Norm Kadro Çalışması,
 • Değerlendirme Merkezi (Assessment),
 • Eğitim İhtiyaç Analizi,
 • Performans Yönetim sistemi,
 • İş Değerleme ve Ücret Yönetimi

Organizasyonel Gelişim: Tanım ve Kapsamı

O.D. (Organizational Development) yani Organizasyonel Gelişim, bir organizasyonun etkinliklerini ve performansını iyileştirmek, değişimi kolaylaştırmak ve sürdürülebilir bir rekabet avantajı sağlamak için kullanılan bir dizi stratejik ve sistemik süreçler bütünüdür. O.D. organizasyonun hem içsel hem de dışsal faktörlerine odaklanarak sürekli iyileşmeyi hedefler.

O.D.’nin kapsamı oldukça geniştir ve bir dizi faaliyeti içerir. Bu faaliyetler, organizasyonun yapısını, kültürünü, süreçlerini, sistemlerini ve insan kaynaklarını etkileyen değişimleri içerir. O.D., organizasyonun gelecekteki hedeflerine ulaşmasını sağlamak, yenilikçilik ve rekabetçilik potansiyelini artırmak için uygulanan stratejik bir yaklaşımdır.

Organizasyonun uzun vadeli hedeflerini belirleme, vizyon ve misyon oluşturma, pazar analizi yapma, rekabet avantajı sağlama stratejilerini oluşturma gibi faaliyetler O.D.’nin stratejik parçalarıdır. Bunlara paralel olarak, organizasyon içinde gerçekleşen değişimleri etkili bir şekilde yönetmek, çalışanların değişime uyum sağlamalarını sağlamak ve dirençleri yönetmek de önemli bileşenleridir.

Açık ve etkili iletişim kanallarının oluşturulması, çalışanlar arası işbirliğinin teşvik edilmesi, bilgi paylaşımının sağlanması, organizasyonun kültürünün değiştirilmesi veya yeniden şekillendirilmesi, değerlerin ve normların oluşturulması ve yayılması, organizasyonel gelişimin önemli bir unsuru olarak kabul edilir.

Çalışanların; hedef belirleme, geri bildirim alma, gelişim planları oluşturma ve ödüllendirme gibi süreçlerle performanslarının yönetilmesi ve artırılması, çalışanların beceri ve yetkinliklerini geliştirmek için eğitim programları planlanması, mentorluk, koçluk gibi faaliyetler de şirketlerin organizasyon yapısını geliştirme sürçlerinde büyük rol oynamaktadır.

Organizasyonel Gelişim Süreçlerinin Başlangıç Noktası: Nereden Başlamalı?

Organizasyonel gelişim süreçlerinin başlangıç noktası, organizasyonel analizdir. İlk adım, organizasyonun mevcut durumunu anlamak ve değerlendirmektir. Bu adım, organizasyonun güçlü ve zayıf yönlerini, fırsatları ve tehditleri belirlemek için bir organizasyonel analiz yapmayı içerir.

Bu analiz, şirketin vizyon ve misyonuna paralel iş süreçlerini, yapıyı, kültürü ve insan kaynaklarını değerlendirerek organizasyonun gelişim alanlarını belirlemeye yardımcı olur.

İnsan Kaynakları Analizi: Organizasyonel Gelişimin Anahtarı

İnsan kaynakları analizi, organizasyonel gelişimin anahtar unsurlarından biridir. İnsan kaynakları analizi, organizasyonun ihtiyaçlarını değerlendirir ve bu ihtiyaçlara yönelik stratejilerin oluşturulmasına yardımcı olur.

İnsan kaynakları analizi, organizasyonun insan kaynakları yönetimi stratejilerinin belirlenmesinde kritik bir rol oynar. Doğru analizler yapılarak, organizasyonun gelişim hedeflerine uygun çalışanların bulunması, yeteneklerinin geliştirilmesi ve mevcut performanslarının iyileştirilmesi sağlanır. Bu da organizasyonun rekabetçiliğini ve sürdürülebilirliğini artırır.

İnsan kaynakları analizinin organizasyonel gelişim için önemli olduğu ve temas edilen ilk noktalar şöyledir:

·        İş Gücü Planlaması,

·        Yetenek Analizi,

·        Performans Değerlendirmesi,

·        İş Memnuniyeti ve Bağlılık,

İnsan Kaynakları Check-Up: İşletme Sağlığının Kontrolü

İnsan kaynakları check-up, bir işletmenin insan kaynakları fonksiyonunun sağlığını kontrol etmek ve iyileştirmek için yapılan bir değerlendirme sürecidir. İşletme sahipleri ve yöneticileri alanında uzman danışmanlarla, işletmenin insan kaynakları yönetimini ve uygulamalarını gözden geçirerek, eksiklikleri tespit edebilir ve gerekli düzeltici önlemleri alabilir.

İK analizi süreçlerinde, değerlendirme kapsamında ele alınacak ilk başlıkları şöyle sıralayabiliriz;

·        İşe Alım ve İşten Çıkarma Süreçleri,

·        Performans Yönetimi,

·        Eğitim ve Gelişim,

·        İşletme Kültürü,

·        İş Sağlığı ve Güvenliği,

·        İşveren Markası ve Çalışan Memnuniyeti,

Bu alanlarda yapılacak bir insan kaynakları check-up’ı, işletmenin insan kaynakları yönetimindeki güçlü yönlerini belirlemek ve iyileştirme fırsatlarına odaklanmak için önemli adımları içerir. İşletme sahipleri ve yöneticileri, insan kaynakları check-up sonuçlarına dayanarak stratejik kararlar alabilir ve işletmenin insan kaynakları fonksiyonunu daha etkili ve verimli hale getirebilir.

Çalışan Memnuniyeti: Organizasyonel Gelişim Sürecindeki Rolü

Çalışan memnuniyeti, organizasyonel gelişim sürecinde önemli bir rol oynar; işletmeler için başarı ve sürdürülebilirlik açısından kritik bir faktördür.

Çalışan memnuniyeti, çalışanların işlerine bağlılık duymalarını ve işletmeye olan bağlılıklarını artırır. Memnun çalışanlar daha yüksek bir performans gösterir, ekip ruhunu benimser, işini iyileştirmek ve geliştirmek adına daha fazla çaba sarf eder. Bu da organizasyonel performansı olumlu yönde etkiler ve işletmenin istikrarlı bir işgücüne sahip olmasını sağlar.

Diğer olumlu geri dönüşleri ise; memnun çalışanlar, işletmede daha uzun süre kalma eğilimindedir; bu sayede, şirketin personel sirkülasyonu devir oranı düşer. Bu da işletmenin maliyetlerini azaltır ve sürekli eğitim ve adaptasyon süreçlerine harcanan kaynakları azaltır, personel uzmanlık seviyelerinin yükselmesini sağlar ve işveren markasını güçlendirir.

Memnun çalışanlar, işletmeyi olumlu bir şekilde tanıtır ve işe alım süreçlerinde pozitif bir etkiye sahip olur. İyi bir işveren markası, yetenekli çalışanların işletmeye çekilmesini ve mevcut çalışanların elde tutulmasını sağlar.

Çalışan memnuniyeti, sağlıklı bir işletme kültürünün oluşmasını destekler. Memnun çalışanlar, işletme değerlerini benimser, işletme kültürüne katkıda bulunur ve işletmeyle daha iyi bir iletişim kurar. İyi bir iletişim ortamı, çalışanların geri bildirim verme ve bilgi alışverişinde bulunarak birbirlerine katkı sağlamak konusunda daha rahat hissetmelerini sağlar.

Bu Yazılar Da İlginizi Çekebilir

Yorum bırakın

* Bu formu kullanarak, verilerinizin bu web sitesi tarafından saklanmasını ve işlenmesini kabul etmiş olursunuz.