Kör İşe Alım Tekniği (Blind Hiring)

Yazan hande.yuksel

Kör İşe Alım Tekniği (Blind Hiring), işe alım sürecinde adayların cinsiyet, yaş, etnik köken, eğitim geçmişi ve diğer potansiyel ön yargı oluşturabilecek bilgilerini gizleyerek, adayların yetenekleri, becerileri ve deneyimleri üzerine odaklanmayı hedefleyen modern bir yaklaşımdır.  

Bu yöntemin temel amacı, işverenlerin objektif bir değerlendirme yapmalarını sağlamak, işe alımda ön yargılı kararları en düşük seviyeye indirmek ve böylece iş yerine gerçek yetenekleri kazandırmaktır. Kör işe alım adaletli ve ön yargısız bir işe alım süreci oluşturarak, daha nitelikli personeller kazanmayı hedeflemektedir. 

Kör İşe Alım Nedir? 

Kör işe alım yukarıda da belirttiğimiz gibi, işe başvuran kişilerin kişisel özelliklerini göz ardı ederek; sadece yetenekleri ve CV’sinde yer alan diğer detayları inceleyerek karar verme sürecidir. Yani bir adayın cinsiyeti, dış görünüşü ve diğer özelliklerini görmeden sadece tecrübesine dayalı karar vermeyi sağlamaktadır. 

Kör İşe Alımın Temel İlkeleri 

Kör işe alımın arkasındaki ana ilke objektiflik ve adaletli olmaktır. Ön yargıları ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Bu nedenle, adayların CV’lerinden isimleri, cinsiyetleri, yaşları ve diğer tanımlayıcı bilgileri çıkarılmaktadır. Ardından işe alım ekibi adayları sadece eğitim, deneyim ve becerileri temelinde değerlendirmektedir. Kör işe alım, adayları yeterlilikleri üzerinden değerlendirmeye odaklanan bir yaklaşımdır.  

Kör İşe Alımın Avantajları 

Kör işe alım, şirketlere birçok avantaj sağlamaktadır. Öncelikle bu yaklaşım objektif bir işe alım süreci oluşturarak ön yargıyı minimize etmektedir. Adaletli ve eşit bir işe alım süreci ile daha fazla yetenekli personele ulaşmayı da sağlamaktadır. Yetenekli personeller şirketin genel performansını artırabilmektedir.  

Bu yöntemin kullanılması insan kaynaklarının önemli unsurlarından çeşitlilik (diversification) ve kapsayıcılık (inclusion) terimlerinin de uygulanabilmesi için bir temel oluşturur. Bu şekilde çalışanlar kendilerine has tüm yetenek ve farklılıklarını iş yerinde kullanarak, kurumlarına farklı perspektifler sağlayabilir ve yaratıcılığın gelişmesine imkan sağlayan kurumlar da sorunlarını daha kolay çözerek, sürdürülebilirliği sağlar. Bu tür işyerlerinde; daha zengin beceri setleri gelişmekte, yaratıcılık cesaretlendirilmektedir.  

Genel olarak kör işe alımın avantajlarını şu şekilde sıralayabiliriz; 

  • Ön yargısız değerlendirme, 
  • Çeşitliliğin artması, 
  • Adaletli bir işe alım süreci, 
  • Yetenekli ve nitelikli personelleri işe alma, 
  • İşe alımın kalitesinin artması, 
  • İşe alımda cinsiyet, yaş, etnik köken vb. ayrımcılığın önlenmesi, 
  • İşveren markasının güçlenmesi, 
  • İşe alım sürecinde objektiflik, 
  • İşe alımın verimliliğinin artması. 

İşverenler İçin Kör İşe Alım: Nasıl Uygulanır? 

İşverenler, kör işe alımı uygulamaya karar verdiklerinde, mevcut işe alım süreçlerini tamamen değiştirmelidir. İncelemeden önce CV, yani özgeçmişlerden kişisel (cinsiyet, yaş, fotoğraf vb.) bilgileri kaldırmaları ve başvuru yapan kişileri anonimleştirmeleri gerekmektedir. 

İş Arayanlar İçin Kör İşe Alım: İpuçları ve Stratejiler 

İş arayanlar için kör işe alım, özgeçmiş hazırlama ve mülakat tekniklerinde bazı değişiklikler yapmayı gerektirebilir. Özgeçmişinizi hazırlarken, öne çıkan yeteneklerinizi ve deneyimlerinizi vurgulamanız oldukça önemlidir.  

Özgeçmişinizin tanımlayıcı kişisel bilgilerden arındırılmış olması, yeteneklerinizin ve deneyiminizin ön plana çıkmasına yardımcı olacaktır. Mülakat sürecinde, iş ile doğrudan ilgili sorulara odaklanarak yanıtlarınızı stratejik bir şekilde hazırlamanız da çok önemlidir. Ön yargılardan arınmış bir işe alım sürecinin sunduğu fırsatları değerlendirerek kendinizi yetenekleriniz ve deneyimleriniz üzerinden en iyi ve doğru şekilde ifade etmeye çalışmalısınız. 

Kör İşe Alımın Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Üzerindeki Etkisi 

Kör işe alımın temel amacı, işe alım süreçlerini daha adil ve objektif hale getirmektir. Bu işe alım şekli iş yerlerine daha fazla yeteneğin dahil edilmesine doğrudan katkıda bulunmaktadır. Ön yargıların ortadan kaldırılması, farklı arka planlardan gelen adayların yetenekleri ve deneyimleri temelinde değerlendirilmesini sağlamaktadır. Bu da şirketlerin daha çeşitli bir çalışan havuzuna sahip olmasına ve bu çeşitliliğin getirdiği farklı bakış açılarından yararlanmasına olanak tanımaktadır. 

Kör İşe Alımın Geleceği: İş Dünyasında Neler Değişiyor? 

Kör işe alım yaklaşımı bilinçli ön yargıların ve bilinç dışı ön yargıların etkisini azaltmayı amaçlamaktadır. Böylece, işe alım kararları daha objektif ve adil bir şekilde verilmektedir. Son yıllarda şirketler ve organizasyonlar, çeşitliliği destekleyerek işe alım süreçlerinde adaleti sağlamak için kör işe alım uygulamalarını benimsemeye başladılar. 

Henüz tam olarak yoğun bir şekilde kullanılmasa da, gelecekte farklı kültürler ve alışkanlıkların da etkisiyle kör işe alımın daha fazla şirkette uygulanacağı düşünülmektedir. Zira, bilinçli ya da bilinçsiz ön yargılar, işe ve şirkete fayda sağlayacak çalışanların işe alınmasını engelleyebilmektedir. Bu nedenle birçok kuruluşun kör işe alım uygulamasına geçeceği düşünülmektedir. 

Bu Yazılar Da İlginizi Çekebilir

Yorum bırakın

* Bu formu kullanarak, verilerinizin bu web sitesi tarafından saklanmasını ve işlenmesini kabul etmiş olursunuz.