İnsan Kaynaklarına Stratejik Yaklaşım

Yazan Editör

Stratejik insan kaynakları yönetimi, şirketin insan kaynakları ile amaçları, stratejileri ve hedefleri arasındaki bağlantıdır. Uzun vadeli bir İK yönetimi oluşturmak üzere gelecekteki ihtiyaçlarla kaynakları eşleştirmeye, yapı, kalite, kültür, değerler ve bağlılıkla ilgili büyük ölçekli endişelere odaklanır. Stratejik insan kaynakları yönetiminin temel amacı, amaca yönelik bir şirket kültürüne uyumu, esnekliği, modernizasyonu ve rekabet avantajını artırmaktır. Değer yaratmak ve performans hedeflerine ulaşmak için gereken davranış ve iklimi yönlendirmek için insan yönetiminin çeşitli yönlerinin birlikte çalışmasını sağlamaya yardımcı olur. Organizasyonun hedeflerini destekleyecek şekilde çalışanların işe alınması, yönetilmesi, geliştirilmesi ve elde tutulması amacıyla tutarlı ve planlı bir çerçeve oluşturmak üzere uygulanır.

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Neden Önemlidir?

Stratejik insan kaynakları, insan yönetimi programlarına ve uzun vadeli çözümlere odaklanır. İşe alım, eğitim ve çalışanları ödüllendirme gibi farklı faaliyetler boyunca uygulanabilir. Organizasyonu oluşturan tüm ekipler aynı hedefleri gözeterek çalıştığında şirketin başarılı olma olasılığı artar. Stratejik İK, çalışan analizi yaparak çalışanların şirket için değerini artıracak adımları belirler. Stratejik insan kaynakları, çalışanların zayıf yönleri ile baş etmek için İK yöntemleri geliştirirken çalışan analizi sonuçlarından yararlanabilir. Stratejik insan kaynakları yönetimi uygulamalarının genel olarak faydaları şöyle sıralanabilir:

 • Çalışanların iş memnuniyetinde artış
 • Çalışma kültüründe iyileşme
 • Verimli ve iyi organize edilmiş kaynak yönetimi
 • Müşteri memnuniyeti oranlarında yükselme
 • Çalışan yönetimde proaktif bir yaklaşım
 • Şirket verimliliğinde artış

Etkili bir stratejik yaklaşım uygulaması, aktif bir İK yönetimine ihtiyaç duyar. Kuruluşunuz için benzersiz bir performans elde etmek için insan kaynakları ile ilgili stratejileri dikkatli şekilde planlamanız ve uygulamanız gereklidir. Her şirketin iyi bir İK ekibi ile adım adım ilerleyen bir stratejiye ihtiyacı vardır.

Etkili Bir Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi için Gereken Adımlar

Stratejik insan kaynakları yönetimi, kaliteli personelin elde tutulması ve geliştirilmesi için anahtar değerdedir. Çalışanlar, genellikle, kendilerini değerli hissettikleri, onları elde tutmak isteyen ve bağlılığa değer veren bir şirkette çalışmayı isterler. Stratejik bir İK planlama süreci için uygulanması gereken adımlar şöyle sıralanabilir:

 • Şirketi hedefleri hakkında kapsamlı bir anlayış geliştirme

Stratejik İK’nın başarısı, şirketinizin hedefleriyle iyi bağlantı kurmasına bağlı olduğundan, amaçlarınızı, hedeflerinizi ve misyonunuzu tam anlamıyla belirlemeniz gerekir. Kısa ve uzun vadeli büyüme planlarınızı, İK ekibine iyi bir şekilde açıklayabilmeniz gerekir. Şirket hedeflerinin net bir şekilde iletilmesini sağlamak, İK personelinin etkili bir kaynak yönetimi stratejisi oluşturmasını kolaylaştırır.

 • İK yeteneğini değerlendirme

Mevcut İK yeteneklerinizi değerlendirmek, amaç ve hedeflerinizi gerçekleştirmede çalışanlarınızın sundukları katkıyı görmenizi sağlar. Her çalışan için bir beceri envanteri hazırlanması gerekir. Beceri envanterleri, çalışanların uzman oldukları alanları keşfetmenize yardımcı olur. Ayrıca, şirketin belirli bir alanında eğitim almak isteyen çalışanları belirlemede faydalıdır.

 • Hedefler ışığında mevcut İK kapasitesi analizi

İK kapasitesinin değerlendirilmesi, engellerle ve tehditlerle baş etmek ve fırsatlardan yararlanmak için eylem planı oluşturmanıza yardımcı olur. Stratejik İK ekibi, çalışan sayısını ve becerilerini analiz eder. Çalışanların şirket ihtiyaçlarına uygun özelliklerle donatılmalarını sağlamak amacıyla üst düzey yönetimle birlikte çalışır.

 • Gelecek İK gereksinimleri için tahminlerde bulunma

Hedeflerinizle ilgili olarak şirket çalışanlarının ve becerilerinin analizi yapıldıktan sonra, gelecek İK ihtiyaçlarını belirlemek gerekir. Bu tahminler, gelecek hedefleriniz için gereken çalışan sayısı talebine ve var olan çalışan ve becerilerine bağlı olarak yapılır. Şirketin geleceğini güvenceye alacak yeni iş ve rolleri, bu iş ve rollerin gerektirdiği becerileri, çalışanların uzmanlıklarından yeterince yararlanılıp yararlanılmadığını da belirler.

 • İnsan kaynakları yönetimi stratejisinin uygulanması

Bazı şirketler, şirket içinde bir İK bölümüne sahip olmadığından bu hizmeti dışarıdan temin eder. Stratejik insan kaynakları hizmetleri, İK yönetim stratejisi geliştirme dahil olmak üzere tüm İK hizmetlerini sunar. Siz de İNKA Stratejik İK Danışmanlığı hizmetinden faydalanarak işletmenizin büyümesini kolaylaştırabilir; hem operasyonel hem de stratejik yönetim yükünüzün hafiflemesini sağlayabilirsiniz.

Çalışanlar her şirketin stratejik varlığıdır. Rekabette avantaj sağlayan yetenek ve becerilerin birleşimi sayılan insan kaynaklarına stratejik yaklaşım, şirketin gelişimi için gereken müdahaleleri, çalışanların şirkete uyumunu sağlayan birçok unsuru kapsar. Şirketinizin başarısına yardımcı olacak etkili bir insan kaynakları stratejisi için İNKA İK çözümlerinin desteğini alabilirsiniz.

Bu Yazılar Da İlginizi Çekebilir

Yorum bırakın

* Bu formu kullanarak, verilerinizin bu web sitesi tarafından saklanmasını ve işlenmesini kabul etmiş olursunuz.