Çalışma Hayatı İçin Y ve Z Kuşaklarının Önemi

Yazan hande.yuksel

Her kuşağın kendi özgü özellikleri olduğu gibi günümüzde çok sık bahsedilen ve çalışma hayatının büyük bir kısmını kapsayan Y ve Z kuşaklarının belirgin toplumsal özellikleri vardır. Y ve Z kuşaklarının iş hayatındaki yerini sizin için ele aldık.

Y ve Z Kuşakları İş Hayatından Neler Bekliyor?

Kuşakların hangi yılları kapsadığı farklı disiplinler tarafından bazen bir iki yıl farklılık gösterse de aşağı yukarı kapsadıkları zaman dilimleri vardır. Y Kuşağı 1881-1996 yılları arasında doğan nesli temsil ederken Z Kuşağı, Y kuşağını takip eden nesil olan 1997-2012 yılları arasında doğan bireyleri ifade eder. Günümüzde iş gücünün neredeyse %50’si Y kuşağı veya Z kuşağıdır. Peki, bu nesiller nasıl işe alınabilir, korunabilir ve motive edilebilir, Y ve Z kuşağının iş hayatından beklentileri nelerdir?

 • Well-being

Y Kuşağı ve Z Kuşağı, refahını ve sağlık durumlarını önemseyecek şirketler ile çalışmak istiyor fakat bu sadece fiziksel anlamda değil, aynı zamanda zihinsel sağlıkla da ilgilidir. 6 çalışandan en az 1’inin anksiyete ve depresyon gibi zihinsel sağlık sorunları yaşadığı tahmin ediliyor. Yapılan araştırmalar, en büyük nedenin iş stresi olduğunu gösteriyor. Sağlıksız çalışanlarınız varsa, sağlıksız bir işiniz olabilir.

 • Esneklik ve iş-yaşam dengesi

Z Kuşağı ve Y kuşağı esnek iş yerlerine ve çalışma uygulamalarına değer veriyor. Yaşam tarzlarına uyum sağlayacak bir kariyere sahip, esnek işlerle ilgileniyorlar. Evde çalışmak, iş paylaşımı, yarı zamanlı çalışma, esnek çalışma saatleri veya yıllık izinler iş-yaşam dengesine verilen değerin sunulması Z ve Y kuşağı için oldukça önemlidir.

 • Öğrenme ve gelişim fırsatları

LinkedIn, Z Kuşağının işlerini geliştirmek, daha fazla para kazanmak ve terfi etmek için öğrenmeye çok daha açık olduklarıyla ilgili bulgularını paylaştı.  Bu da kuruluşların eğitim ve gelişim programlarını bu nesillere uyarlamasının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

 • Etik değerlere sahip şeffaf bir şirket

Z ve Y kuşağı için önemli olan değerlerden biri de kurumsal etiktir. En önemli etik konuları arasında sürdürülebilirlik, çevrenin korunması ve sosyo-ekonomik etki yer almaktadır. Her iki demografik grup da değerlerini yansıtan ve topluma katkıda bulunmayı amaçlayan kuruluşlar arar. Şirket değerlerinin kişisel olarak sahip oldukları değerlerle aynı doğrultuda olduğu şirketlerde çalışmaları bu nesiller için önemlidir.

 • Geri bildirim

Y Kuşağı teşvik edici geri bildirimi tercih ederken, Z kuşağı basit geri bildirimi tercih eder. Bu nedenle, iş liderlerinin geri bildirim stillerine ve süreçlerine dikkat etmesi gerekir. Haftalık bire bir toplantılar gibi çalışan iletişimi için kolay bir yapı oluşturulabilir.

 • Teknoloji

Bu nesiller dijital yerlilerdir ve yeni teknolojiyi öğrenme, kullanma konusunda inanılmaz yeteneklere sahiptirler. İş süreçlerinin dijitalleştirilmesi adına şirketin yatırım yapmasını ve teknolojik ilerleme için bir yol haritasına sahip olmasını bekliyorlar.

İş Yaşamında Y ve Z Kuşakları Arasındaki Farklar Nelerdir?

Bu nesillerin istek ve ihtiyaçlarında birçok benzerlik olsa da, farklılıklar da mevcuttur;

·         Y Kuşağı iş esnekliğini tercih ederken, Z kuşağı iş istikrarını tercih eder.

·         Z kuşağı daha girişimcidir.

·         Y Kuşağı iş-yaşam dengesine değer verirken, Z kuşağı maaş ve kariyer gelişimine değer verir.

·         Z Kuşağı daha bağımsızdır ve problemleri kendi başına çözmeyi tercih ederken, Y kuşağı ekip çalışmasına ve başkalarından gelen çözümlere daha fazla değer verme eğilimindedir.

·         Z Kuşağı, profesyonellik söz konusu olduğunda daha fazla sınır tanımama eğilimindedir. Becerilerinin ve karakterlerinin kendilerini nasıl sunduğunun daha önemli olduğuna inanırlar, daha sıradan ve açık çalışma kültürlerine yönelirler.

Y ve Z Kuşağının İş Hayatından Beklentileri Farklı mıdır?

Günümüzün çok kuşaklı işyerlerinde farklı yaş, istek ve deneyim düzeyindeki çalışanlar iş ortamlarında yeni dinamikler yaratıyor. Her kuşak grubuyla sıklıkla ilişkilendirilen özellikler herkes için geçerli olmasa da, Y kuşağının ve Z kuşağının birlikte büyüdüğü zorluklar ve yenilikler genellikle dünya görüşlerini ve davranışlarını şekillendirir. Her ikisi de değişen teknolojiyle büyüyen genç nesillerdir ancak iş hayatından beklentileri ve temel görevlere yaklaşımları konusunda birkaç farklılıkları vardır.

Y ve Z Kuşakları Arasında Kuşak Çatışması Var mıdır?

Her nesil kendi değerlerini korur ve bunun sonucunda ortaya kuşak çatışmaları çıkar. Y Kuşağı, sürecin yapısını ve sonucunu daha çok hedefler ancak kendi kararlarını vermek ve anladıkları gibi yapmak isterler. Danışmanlara göre yaşı daha büyük olanlar “nasıl” ı, gençler ise “neden”i bilmek isterler. Sorunları yaratıcı bir çözüme kavuşturmada en başarılı kuşak ise Z kuşağıdır. Araştırmalar, dijital teknolojiye dalmış kişilerin sorunları çözmede eski ortaklarından %10 daha iyi olduğunu gösteriyor. Kararların ve çözümlerin yalnızca en deneyimli kişilerden geldiği artık çok da doğruyu yansıtmıyor. Y kuşağı son zamanlarda görülen en yaratıcı nesil olup, sürekli iş değiştirmeleri gerekse bile güvenlik ve istikrara değer verme eğilimindedir. Z, kişisel ve profesyonel yaşam arasındaki dengenin yanı sıra, esnekliğe büyük değer verir. Y Kuşağı sadakati ve arabuluculuk yeteneği ile bilinirken Z Kuşağı; geleceğin çalışma ortamına, pazarlamaya ve pazar trendlerine daha çok uyum sağlar.

Y ve Z Kuşakları Birlikte Verimli Çalışabilmesinin Yolları Nelerdir?

Kuşakların birlikte çalışabilmesi için kuruluşların; iş birliğini teşvik eden, ekip çalışmasını destekleyen ve nesiller arası anlayışa yönlendiren ortamlar oluşturması gerekir, böylece her kuşağın benzersiz yetenekleri tüm ekibe katkı sağlar. Ekip oluşturma ve işbirliği yapmak herhangi bir şirket için kritik öneme sahiptir. İşverenlerin yaklaşık yüzde %75’i ekip çalışmasını ve işbirliğini “çok önemli” olarak değerlendiriyor ve ankete katılan çalışanların ve yöneticilerin %97’si bir ekip içindeki uyumsuzluğun bir görevin veya projenin sonucunu doğrudan etkilediğine inanıyor. Kuşaklar arası bağlantılar kurarken herkesi yatıştırmak mümkün değildir. Bununla birlikte, nesiller arası uyum oluşturmayı ihmal etmek, ekibi ve organizasyonu savunmasız bırakabilir. Y ve Z kuşaklarının etkili bir şekilde çalışabilmesinin yolları:

 • Bilgiyi sergilemek

Her çalışanın öğretecek ve öğrenecek bir şeyi olduğu aşılanmalıdır. Çalışanların uzmanlıklarını paylaşabilecekleri resmi olmayan veya resmi ortamlar oluşturulabilir.

 • Kuşak eğitimi

Kuşak eğitimi farkındalık ve takdir yaratır, empati kurdurur, çok kuşaklı bir iş gücünün benzerliklerinde ve farklılıklarında ortak bir zemin bulmasına yardımcı olur.

 • Yakınlık grupları

Çalışanların kuşaklar arası düzenli temas kurmaları için fırsatlar yaratmak, çalışanların zihnindeki yanlış anlamaları azaltmak için önemlidir.

 • Ters mentorluk

Her iki tarafın da öğrendiği ve bir diğerinin iş yerine kattığı değeri görebileceği iki yönlü konuşmalar oluşturmak; etkili ekip oluşturma ve işbirliğine yol açabilir.

 • Takım oluşturma etkinlikleri

Kuşaktan kuşağa farklılık gösteren bir iş gücü, kasıtlı ekip oluşturmayı gerektirir. Go Game tarafından 2015 yılında yapılan bir ankete göre; Y kuşağının %79’u kuruluşlarındaki “takım” veya “kültür” oluşturma faaliyetlerinin, yeteneklerin korunmasına önemli ölçüde yardımcı olduğunu buldu. Y Kuşağının %88’i ekip oluşturmanın zaman ve çabaya değer olduğunu belirtti.

 • Hiyerarşik düzen

Bilgi çağı iş dünyasında daha fazla demokratikleşme yarattı. Liderlerin farklı, çok kuşaklı ekiplerini optimize edebilmeleri için iş birliğini ve sahiplenmeyi artırmaları gerekir. Organizasyon genelinde fikirlerin daha zahmetsizce ve sorunsuz bir şekilde değiş tokuş edilmesini sağlayan kurumsal bir yapı oluşturulmalı. Bilişsel çeşitlilikten en iyi şekilde yararlanmak için her nesil (rütbesi veya rolü ne olursa olsun) liderlik etmelidir. Daha düz bir hiyerarşi, nesiller boyunca güven oluşturur ve her neslin meslektaşlarının katkılarının değerini anlamasını sağlayan şeffaflık yaratır.

 • Teknolojik gelişim

Y kuşağı, yeni sürecin faydaları ve onu günlük iş akışına entegre etmek için en iyi uygulamalar hakkında önceki nesillere koçluk yapabilir. Nesiller arası iş birliği söz konusu olduğunda kuşakları optimize etmek ve mevcut süreçlere alışmış diğer nesilleri ezmeden veya yabancılaştırmadan yenilikçi beklentilerini karşılamak için teknoloji geliştirilmelidir.

Bu Yazılar Da İlginizi Çekebilir

Yorum bırakın

* Bu formu kullanarak, verilerinizin bu web sitesi tarafından saklanmasını ve işlenmesini kabul etmiş olursunuz.