Kariyer Yönetimi Nedir? Nasıl Yapılmalıdır?

Yazan hande.yuksel

Başarılı bir çalışma yaşamı için, bireylerin kariyer basamaklarını bilmesi ve yetenekleri doğrultusunda bu fırsatları değerlendirmesi gerekir. Kariyer yönetimi, insan kaynaklarının plan ve programlarının bağlı olunan sistem ile birlikte yol almasıdır. Çalışanlar, astlar, üst pozisyonda görev alanlar, yeni mezunlar, kariyer değişikliği yaşayanlar iş yaşamı için bir yol haritası belirlemelidir. Kurumsal firmalarda insan kaynakları elemanları ve yöneticileri danışman görevi görebilir. Çalışanların performanslarını değerlendirir, açık olan pozisyonları bildirir, kariyer gelişimi için görüşmeler düzenler. Öte yandan, freelance çalışanlar veya daha farklı yapıda olan şirketlerde çalışanlar için kariyer yönetimi zorlu bir süreçtir. Bu noktada özel bir danışmanlık almak gerekebilir.

Kariyer yolculuğu, birçok plan, uygulama, geri bildirim ve analiz gerektiren süreçler içerir. Bu zorlu yolculukta uzman desteği almak, etkili şekilde hazırlanmış bir yol haritasına sahip olmak, gelişime ve öğrenmeye olumlu yaklaşmak hedefe ulaşmayı sağlar. Kariyer yönetimini en baştan doğru şekilde yapan kişiler, karşısına çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirebilir. İş dünyası, beklenmedik fırsatlar barındırır. Çabalarınızın karşılığını almak için fırsatlara açık olmalı ve hazırlıklı davranmalısınız. Kariyer yönetimi ve planı, beklenmedik süreçlerde bile hazırlıklı olmanızı sağlar.

Kariyer Yönetimi Nedir? Kariyer Yönetimi Süreci Nasıl İşler?

Kariyer yönetimi; çalışanların iş tanımında yer alan gereklilikleri üstün performans ile tamamladıktan sonra geleceği üst pozisyonları belirten ve kişilerin gelişim için istek, çaba ve uygulama göstermesini sağlayan bir süreçtir. Bu süreç içerisinde insan kaynakları yönetici ve çalışan birlikte hareket eder.

Çalışanın motive edilmesi ve örgüte bağlılık duyması için kariyer yönetimi çok önemlidir. Başarılı bir şekilde görevini yerine getiren çalışanlar, iş yaşamının ilerleyen dönemlerinde hangi pozisyonlara yükselebileceğini önceden bilir. Bu sayede geliştirmesi gereken yetenekleri, bilgi ve becerileri güçlendirmeye çalışır. Örgüt ve sistem için donanımlı, istekli, çalışkan personel değer taşır.

İş Tanımı Nedir?

İş tanımı;  bir kurum bünyesindeki her pozisyonun kime bağlı olduğunu, hangi görevleri yapması gerektiğini, organizasyon içindeki yerinin ne olduğunu ve önem derecesini bildiren bilgilerdir. Kurumlarda işlerin aksamadan ilerlemesini sağlayan, çalışanların verimli bir performans göstermesine yardımcı olan bu iş tanımı kavramıdır. İş tanımlarının etkili şekilde belirlenmesi, çalışma yaşamında oluşabilen hataların önlenmesi, yaşanılan problemlerin hızlı çözülmesi ve doğru şekilde karar alınması için önemlidir.

İş tanımının doğru belirlenmesi kariyer yönetimi için gereklidir. Personel seçimi, eğitimi ve gelişimi açısından iş tanımı, etkili şekilde yapılmalıdır. İşin gerektirdiği beceri, yetkinlik ve eğitim düzeyi en baştan belirlendiği için çalışanlar üst pozisyonlara başvururken iş tanımını kaynak alırlar.

Kariyer Haritası Nedir?

Bireysel kariyer için önem taşıyan kariyer haritası; bireylerin iş yaşamında ulaşmak istediği noktaya gelebilmek için yapması gerekenler toplamıdır. Kariyer haritasında ilk adım, kişinin kendini doğru şekilde tanımasıdır. Yeteneklerini, kişisel özelliklerini, bilgi ve becerilerini doğru şekilde analiz eden kişiler iş yaşamında daha başarılı sonuç alabilir. Kendini tanıma testleri sayesinde insan kaynakları uzmanları, bireylerin doğru bir kariyer planı oluşturmasını sağlar.

Yönelmek istenen alan ile kişisel özellikler bazen uyuşmayabilir. Böyle durumlarda alternatif çözümler bulmak, geliştirilebilen yetenek ve becerileri fark etmek, yeni yol haritaları hazırlamak gerekebilir. Kariyer yönetimi, doğru ve objektif şekilde yapıldığında başarılı sonuç verir. Bu nedenle bireylerin kendi başına yaptığı incelemeler, her zaman tarafsız olmayabilir.

İnka İnsan Kaynakları, bütünleşik hizmet anlayışı ve uzun yıllara dayanan sektör tecrübesi sayesinde tüm insan kaynakları süreçlerinde uzman destek verir. Kariyer yönetiminde ihtiyaç duyduğunuz eğitim ihtiyaç analizi ve bunun gibi tüm süreçler için İnka İK ile iletişime geçebilir, verimli sonuçlar sayesinde iş yaşamında başarıya ulaşabilirsiniz.

Bu Yazılar Da İlginizi Çekebilir

Yorum bırakın

* Bu formu kullanarak, verilerinizin bu web sitesi tarafından saklanmasını ve işlenmesini kabul etmiş olursunuz.