Kurumsal Wellbeing

Yazan hande.yuksel

İş hayatında wellbeing, fiziksel çevrenin kalitesi ve güvenliğinden, işçilerin çalışmaları, çalışma ortamları ve iş organizasyonu hakkında nasıl hissettiklerine kadar çalışma hayatının tüm yönleriyle ilgilidir.

İş Hayatında Wellbeing Ne Anlama Gelir?

İş yeri refahına yönelik önlemlerin amacı, işçilerin güvende, sağlıklı, memnun ve iş başında olmalarını sağlamak ve İSG önlemlerini tamamlamaktır. İşçilerin refahı, bir kuruluşun uzun vadeli etkinliğini belirlemede kilit faktördür. Birçok çalışma, verimlilik düzeyleri ile işgücünün genel sağlığı ve refahı arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu göstermektedir. İşletmeler ve kuruluşlar, çalışanlarının refahını ciddiye alma ihtiyacının giderek daha fazla farkına varmaktadır. Daha ilerici kuruluşlar bunu yapıyor çünkü en önemli kaynaklarının insan kaynakları olduğunu kavrıyorlar. Diğer kuruluşlar da refah sorunlarını ele almaya başlıyor çünkü birçok işyeri sorununun, çalışanlarının ihtiyaçlarına kulak tıkamasından kaynaklandığı giderek daha açık hale geliyor. Çalışanların refahını artırma ihtiyacının duyulmaması, stres, zorbalık, çatışma gibi olumsuzluklar; işyeri sorunlarına yol açabilir. Liderlik, iletişim, öğrenme ve gelişmeye odaklanma gibi potansiyel çözümler; iş yerini daha nezih ve tatmin edici bir yer haline getirmeyi hedefleyen her kuruluş için gereklidir.

Kurumsal Wellbeing’in Faydaları Nelerdir?

Kurumsal wellbeing, bir şirketin yapabileceği en hayati yatırımlardan biridir. Refah programları başlatan şirketler, çalışanlarının yalnızca fiziksel refahına, güvenliğine ve zihinsel sağlığına yatırım yapmakla kalmaz; aynı zamanda daha sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak için önleyici tedbirler alır. Refah, fiziksel olarak hasta olmaktan kaçınmaktan daha fazlasını gerektirir. Odak “yapmak” yerine “olmak” olarak ayrılır. İK yöneticileri ve kurumsal sağlık sağlayıcıları, bütünsel refahı desteklemek için çeşitli programlar geliştirir. Fiziksel ve zihinsel olarak sağlıklı olan çalışanlar, iş yerine daha fazla ilgi ve bağlılık gösterir. Bu katılım, çalışanların cirosu ve devamsızlık dahil diğer değişkenleri de etkiler.

Kurumsal Wellbeing Neden Önemlidir?

Çalışanların kendilerini iyi hissetmedikleri takdirde gelişmeleri beklenemez. İyi bir yaklaşım ve olumlu bir tutum, genel başarının sırlarından bazılarıdır. Pozitiflik bir fark yaratabilir.

Bilim adamları yıllardır iyi yaşanmış bir yaşamın gerekliliklerini araştırıyorlar. Yakın zamanda önde gelen ekonomistler, psikologlar ve diğer bilim insanlarıyla ortaklaşa, topraklarımızı ve kültürlerimizi aşan refahın ortak unsurlarını keşfetmeye başladılar. Bu araştırmanın bir parçası olarak Gallup raporu, 150’den fazla ülkede kapsamlı bir küresel çalışma yürüttü ve dünya nüfusunun %98’inden fazlasının refahını analiz etti. Afganistan’dan Zimbabve’ye sağlık, zenginlik, ilişkiler, işler ve topluluklar (insanların günlerini nasıl yaşadıkları ve hayatlarını bir bütün olarak nasıl değerlendirdikleri) hakkında yüzlerce soru sordular. Bilim adamları 5 temel unsuru keşfettiler:

·      Fiziksel Sağlık

·      Duygusal Sağlık

·      Psikolojik İyilik Hali

·      Sosyal ilişkiler

·      Finansal İstikrar

İnsanların %66’sı en az bir unsur konusunda kendilerini rahat hissederken, sadece %7’si hepsinden memnun. Çalışanların refahını iyileştirerek, yaşam kalitesi üzerinde daha olumlu ve üretken bir iş gücü yaratabilir ve kuruluş için daha büyük başarı sağlayabilecek bir etkiye sahip olunabilir. Kurumsal refahın çeşitli avantajları vardır:

·      Devamsızlıkları azaltır

·      Personelin işe alımını ve elde tutulmasını iyileştirir

·      Çalışan sağlığını iyileştirir

·      Yüksek iş yeri morali

·      Verimliliği artırır

Kurumsal Wellbeing Nasıl Sağlanır?

Şirketin refah stratejisi, iş yeri kültürünün bir parçası olmalıdır. Bir çözümü uygulamadan önce sorunları belirlemek önemlidir. Kurumsal refahın sağlanabilmesi için;

1.    Etkili İletişim

İş yerinde zayıf iletişim, yeteneklerine ve organizasyonlarına olan güvenlerini sorgulamaya başlayabilecek motivasyonsuz personele yol açacaktır.

Çalışanların doldurması ve nasıl hissettiğinin ölçülmesi için nabız anketlerinden ve hızlı anketlerden yararlanılabilir. Aşağıdaki soru türlerini sorarak ne tür bir çalışan refahı stratejisi sunabileceğinizi anlayabilirsiniz.

·      Rahat bir çalışma ortamında mısınız?

·      İş yükünüz yönetilebilir mi?

·      Kariyerinizde olduğunuz yerle yetiniyor musunuz?

·      İyi bir iş/yaşam dengeniz var mı?

·      Size yardım etmek için yapabileceğimiz bir şey var mı?

2.    Onaylanma

İş yeri dışında ruh sağlığının bozulmasına katkıda bulunabilecek birçok faktör olmasına rağmen, iş yerindeki sorunlar çok yaygındır. Bu nedenle iş yerinde refah, kişiye hak ettiği saygının gösterilmesi çok önemli bir konudur. Ağır iş yükü, kötü yönetim ve kötü iş/yaşam dengesi; ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkisi olabilecek sorunlardandır. Capterra tarafından yapılan bir araştırma, katılımcıların yarısından fazlasının (%56) değersiz hissettiğini ve çabalarının onaylanmadığını gösterdi. Çalışanlar değer düşüklüğü hissediyorsa, işte keyifli vakit geçirmeyeceklerdir. İş yerinde çalışanların onaylanması; bir şirket kültürünün hayati bir parçası olmalıdır. Günümüzün çalışma ortamında en memnun ve ilgili çalışanlarına sahip şirketler; en iyi eğitim programlarına ve vasıflı personele sahip şirketlerdir.

3.    Kişisel Gelişim Teşviki

Kişisel gelişim kültürü oluşturmak, sürekli eğitim ve gelişim anlamına gelir. Kişisel gelişim, çalışanların refahını güçlü bir şekilde iyileştirmek için teşvik edilmesi gereken bir şeydir. Sadece işteki hayatı iyileştirmekle kalmayıp, kişisel hayatı da iyileştirmekle ilgilidir.

İK’dakiler; örnek teşkil etmek, kişisel gelişime ilham vermek ve çalışanlara bu büyümeye ulaşmada destek sunmak için en iyi konumda olabilirler.

4.    Takım İlişkileri

Daha fazla ekip oluşturma etkinliği, resmi olmayan toplantılar veya öğle/akşam yemeği düzenlenebilir. Bu sadece daha eğlenceli ve sosyal bir atmosferi desteklemekle kalmayıp; aynı zamanda herkesin fikirlerini duyurabileceği anlamına da gelecektir.

Çalışanlara, iş yerinde bir ses vermek, genel iş yeri moralini yükseltmenin anahtarı olabilir.

5.    Sosyal Etkileşim

Sosyal izolasyon depresyon ve kaygıyı tetikleyebilir. Arkadaşlar, aile ve meslektaşlarla destekleyici ilişkiler bireylerin ruh sağlığına faydalı olabilir. İyi bir arkadaş ve aile ağına sahip kişiler, genellikle bu ağlardan yoksun olanlardan daha iyi zihinsel ve fiziksel sağlığa sahiptir.

Doğru şekilde kullanılan sosyal araçlar, eskiden imkansız olan bağlantıların kilidini açabilir ve her yeni bağlantı da yeni bir sosyal etkileşim fırsatı getirir.

6.    İş Avantajları

Çalışanları çalışırken mutlu etmek zor olabilir. Bu nedenle iş avantajlarını ve faydalarını tanıtmak, iş yerinde moralin yüksek tutulmasını sağlamanın bir yoludur. Bu, ekipler arasındaki üretkenliği artırarak; çalışanların yapabilecekleri en iyi işi yapmalarını sağlar ve kuruluş için daha fazla başarı yaratır.

7.    İyi Bir Yaşam Tarzı Teşviki

Çalışanların uzun süre oturmanın tehlikelerinin farkında olduklarından emin olarak ve onları gün boyunca nasıl hareket etmeye devam edebilecekleri konusunda eğiterek, hastalıkları önlemeye ve mutlu ve sağlıklı bir iş gücü sürdürmeye yardımcı olabilir.

Topluluklar oluşturulabilir, benzer düşünen insanlar; iş birliği yapabilecekleri, bağlarını güçlendirebilecekleri ve birlikte büyüyebilecekleri sanal gruplar aracılığıyla bir araya getirilebilir.

8.    Düzenli Performans İncelemeleri

Performans değerlendirmesi, çalışanların gelişimi için son derece faydalıdır. Performans değerlendirmesi; rollerine nasıl devam ettikleri hakkında bir fikre sahip olmaları, iyileştirme alanlarını belirleyebilmeleri ve bir öz değerlendirme yapabilmelerini sağlar. Çalışanların huzuru için; düzenli performans değerlendirmeleri yapmak da önemlidir.

9.    Öz Bakım Teşviki

Bir Korn Ferry çalışması, Amerikalı profesyonellerin %73’ünün tükenmiş hissettiğini ve bunun en önemli nedenlerinin de iş ile ev arasında ayrım olmaması ve yönetilemez iş yükleri olduğunu ortaya koymuştur.

Çalışanların kendisine ve sağlığına öncelik vermesi iş yükünü hafifletebilir. Bir işletme, yardım sunmak ve çalışanlarında olumlu değişiklikler yapmaya başlayabilecekleri basit yollar için önerilerde bulunabilir.

Bu Yazılar Da İlginizi Çekebilir

Yorum bırakın

* Bu formu kullanarak, verilerinizin bu web sitesi tarafından saklanmasını ve işlenmesini kabul etmiş olursunuz.